انتشارات اهورا

[جلد دوم شاعران امروز]

شاعران-امروزقابل توجه دوستان شرکت کننده در مجلد دوم کتاب شاعران امروز:
برای دریافت سهم کتاب شاعران امروز موضوع قرارداد با ناشر و خرید بیشتر احتمالی می‌توانید با قرار قبلی از طریق دفتر انتشارات کتاب را دریافت کنید.
البته به زودی فروشگاهی در شهر برای دریافت سهمیه کتاب اعلام می‌شود.
تلفن دفتر انتشارات سرزمین اهورایی:
22866858-22866859

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی