انتشارات اهورا

[باشاعـــــــــــــــــران‌امــــــــــــــــــــــروز]

پاسخ به چند پرسش انتشارات سرزمین اهـورایی از داوران کتاب شاعران امروز: بهاره رضایی

223472_204662152900890_4784854_nا-شعر امروز را چگونه تعریف می کنید؟

پاسخ در سئوال،پنهان شده!!!  شعری که به ذات و هسته ی جهانِ امروز،نزدیک باشد و از دریچه اش بتوان به هستیِ پیرامون،نگاهی هم ذات پندارانه داشت و مخاطب را به درگیری و کُنش با اشیاء و فضایِ زندگیِ امروز،نزدیک تر  کند.

شعری که بتواند از مرزهایِ کسالت بارِ بیانی از پیش تولید شده گذشته،راهِ خودش را پیدا کند و جهانِ تازه ای را به «من-مخاطب» نشان بدهد که از این دریچه  و به موازاتِ آن،هستیِ تازه تری را تجربه کنم.

2-داوری درباره ی شعر،چه معنایی برایِ شما دارد؟

داوری و قضاوت،اساساً کارِ آسانی نیست و تن دادن به داوری،پذیرفتنِ نگاهی تَفَردی در جهانِ قضاوت شونده اش است و این به خودیِ خود،کارِ دشواری محسوب می شود.

داوریِ شعر،نشان دادنِ جهانِ زیست شده ی داوردر حیطه ی داوری اش است ؛ جهانی که هم  از ورایِ آن باید به اثر ادبی نگاه کند و بتواند با سمت و سو ها ، نَشو و نَماهایِ شخصی اش به مِلاک و معیار و به نوعی به سلیقه و سَبکِ خودش نزدیک شود و تعمیم دادنِ این سَبکِ شخصی به آثاری که باید مورد ارزیابی قرار بگیرد؛باید نا محسوس و به نوعی زیر پوستی باشد تا از دریچه ای بسته و تحتِ شعاع قرار گرفته،نگاه نکند و قضاوتِ سالم تر و رها تری داشته باشد.

3-معیارهای داوری شعر برای شما کدام است؟

حدودِ حصر و نگه داشتنِ هر اثر ادبی،در سلیقه ی داور،به نوعی معیارِ قضاوتِ آن داور محسوب می شود.

شعری که «ریشه» دارد ؛ راهِ خودش را پیدا می کند و رشد می کند ؛ ریشه در خاکِ زبانیِ امروزی تر. ریشه در لحنی تازه تر. ریشه در بیانی خلاقانه تر.ریشه در گفتمانی چند سویه.ریشه در ذاتِ زبان و ریشه در لحنی شاخص تر.

شعری که خودش را از زنجیرِ کلیشه هایِ رایج،رها کرده باشد و به موازاتِ آن،به اصل و ماهیتِ شعر هم مؤمن باشد.

شعری که ریشه در جهانی تازه داشته باشد و  فضایِ تازه ای به «من-مخاطب» نشان دهد که از آن دریچه،تجربه ای  خلاق را به نمایش بگذارد و «من-داور» در حینِ خواندن و در مَسندِ قضاوت،تجربه ی زیست شده ی جریانِ نوشتاریِ آن شاعر را هم زمان، تجربه کنم! و خودم را در خلقِ آن اثر حتا سهیم بدانم که به نوعی تجربه ای هم ذات پندارانه است.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی