انتشارات اهورا

[باشاعـــــــــــــــــران‌امــــــــــــــــــــــروز]

پاسخ به چند پرسش انتشارات سرزمین اهـورایی از داوران کتاب شاعران امروز: روجا چمنکار

chamnkar1- شعر امروز را چطور تعریف می کنید

همانگونه که شعرِ تا به امروز با تعاریف جریان‌های شعری گوناگون،  در نشان دادن نسبیِ گونه‌های شعری موفق اما در دادن تعریفی رسوخ ناپذیر و کامل از شعر ناموفق بوده است، شعر امروز و فرداها نیز همچنان با این سئوال  کنار نخواهد آمد. اما اگر در پی چالش‌ها، سئوالات و مسائل شعر امروز هستیم، چالش‌های شعر امروز چالش‌های انسان پیچیده‌ی امروز است. از نگاه من عبور از نوشتارهای خطی، روایت‌های خطی، قالب‌های خطی، صداها و سکوت‌ها و زبان‌ها و زمان‌های خطی و در یک جمله آفرینش‌های خطی،  از بارزترین خصیصه‌های شعر امروز است. شعری که از نوشته شدن بر خطوط کاغذ فراتر می‌رود و در آمیزش با جهان هستی در بُعدهای دیگری نفس می‌کشد.

2  داوری درباره ی شعر چه معنایی برای شما دارد

برای من داوری و نگاه نقادانه به شعر، از طرفی آگاهی یافتن از اتفاقات و قابلیت‌های جریان‌های شعری زنده و از طرفی دیگر پاسخ به چرایی‌ها و چگونگی‌های شعر ایران  در مقایسه با اتفاقات گسترده‌تر دنیا در شعر است. همینطور، بازنگری خود و جهان خود.

3  معیارهای داوری شعر برای شما چیست؟

در مرحله‌ی اول،شناخت و بکارگیری صحیح و بجا از تخیل، تصویر، استعاره و انواع هنجارگریزی ها و برجسته سازی های زبانی و تسلط برتمامی پارامترهای ساختاری و محتوایی و همان چفت و بست اولیه است که تازه بتوان یک نوشته را از قطعه‌ی ادبی و دلنوشته و خاطره گویی و سایر نوشتن به مثابه‌ی تخلیه‌ی احساسات متمایز کرد و نام شعر بر آن نهاد.  در مرحله‌ی بعد که تازه به داوری نوشته‌ای که بر آن نام شعر نهاد‌ه‌ایم می‌رسیم ، برای من یک شعر خوب شعری ست که بشود در آن جادو و " جنون شاعرانه" را یافت، وآن را کشفی تازه دانست و پیشنهادی نو، آفرینشی با خونی تپنده و گرم و روان با کلماتی وسیع در پهنه‌ی زبانی گسترده که به متن محدود نباشد. بر این اساس هر نوشته‌ی زیبا و از دل برآمده‌یی در دایره‌ی واژگانی محدود و احساسات محدودتر را نمی‌توان شعر نامید.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی