انتشارات اهورا

[شعرهای لیزا زاران و شاعر آمریکایی برای اولین بار در ایران]

16برای اولین بار درایران برگزیده‌ای از شعرهای شاعر معاصر آمریکا #لیزا_زاران با ترجمه‌ی #امسعود_ضرغامیان در نمایشگاه کتاب تهران و غرفه‌ی #سرزمین_اهورایی :
شعر زاران را می توان تا حدودی شعری ایماژیستی با زبانی ساده دانست که راه ارتباط با شعر خود را برای مخاطب پیجیده نمی کند و از لحاظ حسی می توان به خوبی با او ارتباط برقرار کرد. زاران انسانی رنج کشیده را در شعر خود به تصویر می کشد که درچرخ دنده های زندگی ماشینی، سخت شکننده شده . پسر بزرگ او که وابستگی به مواد مخدر دارد تا حد زیادی در زندگی و شعرش تاثیر گذاشته تا جایی که مجموعه شعری به نام "اگر ما این بودیم " را به خاطر پسرش می نوسید و به چاپ می رساند.
به گفته او از تمام تلاش های هنری که نظر ما را به خود جلب کرده اند و زندگی ما را فراتر از واقعیت نشان می دهند، شعر شاید از میان همه ی آن هنرها کمترین ضرورت را به خود اختصاص دهد...
#lisazaran
با بازوانِ کبود
مجوعه شعر لیزا زاران ترجمه‌ی مسعود ضرغامیان

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی