انتشارات اهورا

[خطِ ساحلی رمانی که حتما باید آن را بخوانید]

11ورونیک_اولمی و رمانی کوتاه و تاثیر گذار با ترجمه‌ی #میثم_سراج در غرفه‌ی #سرزمین_اهورایی:

در "خط ساحلی" از ورونیک اولمی ما نه با یک راوی معمولی بلکه با بیماری روانی مواجه هستیم، مطلبی که علاوه بر آشکار شدن ویژگی های شخصیتی روای در طول روایت، شیوۀ نگارش منحصر به فرد نویسنده نیز به سرعت آن را برای مان آشکار می کند. ما در این اثر در برخورد با جملاتی بسیار کوتاه یا بسیار بلند، جملات یا کلماتی معلق و سرگردان! (که پس از خواندن جمله یا کلمۀ بعدی گوینده و جایگاه شان مشخص می شود) و همین طور استفاده بیش از حد معمول از علائم نگارشی، به غیر معمول بودن تراوشات ذهنی شخصیت اصلی داستان پی می بریم، که می شود همین زکاوت و باریک بینی ورونیک را دقیقا نقطۀ عطف این کتاب به حساب آورد. مخاطب این اثر علاوه بر آن که دنیا را از دریچۀ چشم یک بیمار روانی می بیند... خطِ ساحلی
ترجمه میثم سراج – ادبیات داستانی - جهان

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی