انتشارات اهورا

[عاشقانه‌های زمینی بی‌مانند برای اولین در نمایشگاه کتاب رونمایی شد]

5برای اولین بار در ایران عاشقانه‌های #فاضیل_هوسنو_داعلارجا به ترجمه و بازسرایی #ابوالفضل_پاشا منتشر شده و در غرفه‌ی #سرزمین_اهورایی عرضه خواهد شد:

اگر فاضیل هوسنو داعلارجا روی شیوه‌ی خودش نامی یا عنوانی می‌گذاشت بی‌شک جریانی شعری در آن دوره به حساب می‌آمد، یعنی یک جریانِ شعری در فاصله‌ی ظهورِ جریانِ شعرِ بی‌وزن - به همتِ ناظیم هیکمت - و جریانِ شعرِ گاریپ. البته اطلاقِ نام روی این شیوه از طرفِ فاضیل هوسنو داعلارجا یا کسی دیگر در آن دوره، گویای این نیست که آیا طرف‌دارهایی پیدا می‌کرد یا نه. باید تأکید کنم که رشدِ اندیشه‌گیِ جامعه‌ی ترکیه در آن دوره به لحاظِ نوگرایی هنوز ظرفیتِ پیروی از دست‌آوردهای فاضیل هوسنو داعلارجا را نداشت و او اگر نامی برای این جریانِ منحصر به فرد می‌گذاشت قدر مسلم توفیقِ چندانی برای اشاعه‌ی آن پیدا نمی‌کرد...
#FazılHüsnüDağlarca ..
[عاشقانه‌های زمینی] | فاضیل هوسنو داعلارجا| برگردان و بازسرایی ابوالفضل پاشا

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی