انتشارات اهورا

[آن سکستون با دومین چاپ عاشقانه‌ها در نمایشگاه کتاب]

19[سیب آوردم... سیبِ سرخِ خورشیـد]

[ دنیا خانه‌ی من است ]
#نمایشگاه_کتاب
چاپ دوم کتاب عشق‌دیوانگی‌و‌مرگ عنوان مجموعه عاشقانه‌های #آنـسکستون با ترجمه‌ی #طیبه_شنیه_زاده  در فروست  شعر جهانِ انتشارات در نمایشگاه کتاب سی و یکم برای اولین بار در غرفه‌ی انتشارات سرزمین اهورایی عرضه خواهد شد.
حالا
که کلمات زیادی نوشته ام
و عشق های زیادی به پای آدم ها ریخته ام
روی هم رفته همانم که همیشه بوده ام :
زنی مفرط
 در عشق و آز
               آن سکستون
شعر آن سکستون شعری دیر یاب نیست گر چه به قول مترجمان ِ شعرش  دشواری اش بسیار است که این البته بخش زیادی به ماهیت شعر و ترجمه ناپذیری اش بر می گردد . سرگشتگی ، تنهایی ، جنون مندی و از همه بیشتر مرگ اندیشی در دنیای شلوغ و مدرن معاصر چیزی نیست که انسان امروز در هر کجای عالم با آن بیگانه باشد . اما هر آنچه در باره ی آن سکستون گفته و پرداخته اند در لغتی جمع می آید انگار . لغتی که هر پیراهنی به تنش کنی و به هر جاده ای ببریش و در هر کجا ، مرگ است ؛ مرگ محض . نه اینکه حیات و ممات شعر شاعر روی این مفهوم متمرکز باشد . نه ، بلکه خوانا ترین مفهومی است که خیلی قاطع ایستاده آن بالا.
اما در مجموعه ای از عاشقانه ها جای شاعری مثل آن سکستون کجاست ؟ عجیب نیست که درست در پس واکاوی هایی که شاعر در ذات هستی خویش دارد روی دیگر سکه ی مرگ ، نگاهی است عاشقانه اما توأم با جنون . جنون همچون زنبوری است که به هر کجا بخواهد می پرد و بر هر چه بخواهد می نشیند . اگر بخواهد نیشی هم در ما فرو می کند با عشقی که همواره در جای جای روح شاعر در حال تبانی است با مرگ . به هر حال این شاعر است که دست به برگزیدن می زند و در این اختیارِ نه چندان مختار دو مفهوم کلان را از هستی بر می دارد . دو مفهوم همچون دو کلان روایت همچون دو کهن الگو که سر تاسر شعر بسیاری شاعران شرق و غرب را تحت سیطره ی خود دارد . مرز بندی درست و دقیقی هم در کار نیست در شعر آن سکستون به خصوص هر جا شاعر از انسانی یاد می کند که روزی شیفته ی او بوده بلافاصله پای مرگ نیز به میان می آید آن جا که با همه شیفتگی از مادر ش و مادر بزرگش یا دوستش سیلویا پلات حرف می زند خطوط موازی عشق و مرگ به نقطه ی تلاقی می رسند . از سویی نوشتن برای او نوعی درمان است نوعی درمان که به توصیه دکتر مارتین  روانپزشک او صورت می گیرد. بیهوده نیست که شعر آن سکستون را  بسیاری از منتقدان  شخصی و خصوصی دانسته اند  اما با این حال اگر نبود آن حس مشترک ما با او؛ آن هم ذات پنداری ؛ چه چیزی می توانست گستره شعر او را در جهان معاصر تا این اندازه فراخ کند
مناقشه ای ظاهراً در نقد شعر او در امریکا در کار است او را به همراه سیلویا پلات و اسناد گرس شاعران اعترافی نام نهاده اند هر نامی بر او بگذارند مهم نیست چرا که شعر چیزی جز اعتراف های شخصی شاعر نیست ؛ اعتراف های شاعر در وهله ی اول به شاعر بودنش به نزد خودش .@ahoorapress #نمایشگاه_کتاب_تهران  #انتشارات_سرزمین_اهورایی در سی‌ویکمین
نمایشگاه کتاب تهران با چاپ دوم مجموعه شعر آن سکستون به طیبه شبه زاده پاشا با عنوان
"عشق دیوانگی و مرگ" در انتظار شما است.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی