انتشارات اهورا

[آنتیـا‌هیس، بومیان‌استرالیـا و شکوفه‌کاوانی در سرزمین اهورایی]

anita hisبه رنگ قهوه
چرا مرا دختر " قهوه رنگ " خودت می‌نامی؟
و می پنداری در جهان مردانه‌ی سفید پوست تو ؛ جذابی خارجی‌ام
من که ته رنگی از قیر بر بدن دارم
و برنزه بودن
حسادت تو را برمی‌انگیزاند .
فکر می‌کنی همه ی من رنگ من است.
اما رنگ پوستم ؛ تنها پوسته ی من نیست ،
هر چند که تنها دلیلی است که تو معشوقه ی من شدی.
تو همچنین عاشق پوشش شکلاتی ظرف
شراب جین تازه ی یافته ات هم هستی .
شعله ی روح من نبود که تو را جذب کرد
بلکه رنگ پوستم بود .
تو از این خوشت می‌آمد که من رنگ شده نبودم ،
تو عاشق طبیعی بودن رنگ بدن من بودی .
و حالا هم بسیار سطحی
از نگاه پیروز مندانه ات به خاطر یافتن دوست دختر پوست قهوه ای ات
لذت می بری .
چرا عاشق درون من نیستی؟
فقط به خاطر رنگ پوستم ؟
.
.
نژادپرست نیستم، اما
#آنیتا_هیس ترجمه #شکوفه_کاوانی
ویراستار#شبنم_آذر#مدیرهنری و #طراح#مجیدضرغامی
#شعرجهان

از کتاب‌فروشی‌ها و شهر‌کتاب‌های شعر و محل خود تهیه کنید.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی