انتشارات اهورا

[ابراهیم عادل با اولین مجموعه از کتاب‌های شعر بامداد در سرزمین اهورایی]

adelاولین مجموعه از سری نخست کتاب‌های شعر بامداد در انتشارات سرزمین اهورایی منتشر شد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی سرزمین اهورایی مجموعه شعر "زمستان به هر زبانی که بیاید سرد است " اثر ابراهمیم عادل نخستین اثر از مجموعه کتاب‌هایی است که بر مبنای طرح حمایتی انتشارات سرزمین اهورایی از شاعران جوان منتشر گردیده است. این طرح که به مناسبت هم‌زمانی اجرای آن با زادروز شاعر بزرگ شعر معاصر احمد شاملو به نام " کتاب‌های شعر بامداد " فروست شده است برای اولین بار در ایران آثار شاعرانی که شرایط فراخوان اعلام شده را داشتند را بررسی کرده و بر مبنای رای جمعی گروه کارشناسانِ این طرح، آثاری که بیشترین رای مثبت کارشناسی را دریافت کردند به مرحله‌ی نهای راه یافته و مناسب نشر شناخته شدند. گارشناسان اولین دوره‌ی کتاب‌های شعر بامداد انتشارات سرزمین اهورایی ابوالفضل پاشا، بهزاد خواجات و محمد آزرم بر مبنای طرح پیشنهادی مجید ضرغامی با این طرح همکاری کرده و بعد از بررسی حدود یکصد و سی کتاب ارسالی از طرف شاعران جوانی که شرایط حضور در این فراخوان حمایتی فرهنگی را داشتند، هفت اثر منتخب خود را به دبیرخانه‌ی این طرح اعلام کردند. کتاب "زمستان به هر زبانی که بیاید سرد است" یکی از آثار منتخب این طرح است.

بخشی از شعر برای طارق‌ابن بو عزیزی:

چشم
دهها چشم
صدها چشم
هزاران چشم
 تپه تپه چشم
چشمهای آبی
قهوه ای
میشی
سیاه
سیاه
سیاهِ محو چاهها
سیاه ِمحو رگها
اسکله ها

محو طلا
طلا
 بشکه بشکه سیاه طلا
طلای خاور
خاوری که میانه است
در میانه است
چه نفت مرغوبی شده فسیل پدرانمان
سهم تو نیم گالن طارق
بردار و غسل کن
تعمید ِنفت وکبریت
بریز و بچرخ
بریز و برقص
شعله بکش
روشن کن چشمهای محو سیاه را
شعله بکش طارق   
 تاق تاق تاتاتاق تاتاق تاق
صدای دیلم و چکش  
ضربه ها ی سنگ تراش پیر بابلی
حک لوح پیروزی    بر دیواره های سنگی
تاق تاق تاتاق تاق تاتاق تاق
تاق تاق تاق تاتاتاق تاق تاق
  سر های بریده  میان میادین
لوح های رنگین حمورابی
تاق تاق تاتاق تاق تاتاق تاق
سرهای اسرا                رضایت خدایان
دود استخوانهای سوخته کارتاژ(2)
خفه گی دریا ...

شعله بکش طارق
شور شراب  و شرف
شیوخ  نفت و شمشیر          
 لیالی لال شرم الشیخ (3)
خیال و خلیج و خُرناسه
 با هولِ هلال خصیب (4)
تلفظ درد             در لکنت  هوا
 خا خا خا خا و و و و ور می می می یا یا یا نه نه....

 

 

زمستان به هر زبانی که بیاید... مجموعه شعرهای ابراهمیم عادل با فروست شماره‌ی 2 کتاب‌های شعر بامداد انتشارات سرزمین اهورایی در قطع رقعی و به قیمت 85000ریال منتشر شده است و به زودی توسط شرکت‌های محترم پخش کتاب گسترش و ققنوس روانه‌ی بازار نشر و کتاب خواهد شد.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی