انتشارات اهورا

[جلد نخست شاعران امـروز، در انتظار طي شدن مراحل قانوني]

1به گزارش پايگاه اطلاع رساني سرزمين اهـورايي، دبير اجرائي كتاب [شاعران امـروز] جهت اطلاع رساني مخاطبين و دوستاني كه اشعارشان به جلد اول اين كتاب راه يافته است اعلام كرد: تمامي مراحل فني و آماده سازي پيش از چاپ اين كتاب به اتمام رسيده است و اين كتاب، همچنان در انتظار طي شدن مراحل طبيعي قانوني و اداري خود جهت اخذ مجوز چاپ است. سارا صابـر گفت: انتشارات سرزمين اهـورايي اميدوار است به زودي مجوز چاپ اين كتاب كه حاصل ماه‌ها برنامه ريزي و زحمت همكاران اين انتشارات و تيم 5 نفره‌ي داوران گرامي است صادر شده و پس از طي شدن مراحل فني چاپ و پس از چاپ، كتاب راهي بازار نشر شود.

طرح شاعران امروز كه براي اولين بار توسط انتشارات سرزمين اهـورايي به اجرا درآمد. حاصل بررسي و انتخاب اشعاري است كه شاعران پارسي زبان از سراسر جهان و از طريق فراخوان اعلام شده به دبيرخانه‌ي اين كتاب ارسال كرده‌اند. در اين طرح به منظور پرهيز از تحميل نظرهاي شخصي، براي اولين بار از نظر كارشناسي گروه 5 نفره‌ي داوران جهت انتخاب اشعار ارسالي استفاده شد و بر اين اساس شاعراني كه در مجموع امتياز لازم را از تيم داوري دريافت كردند اشعارشان به جلد اول اين مجموعه راه پيدا كرد.

شايان ذكر است در مجلد‌هاي بعدي شاعران امروز از تيم 5 نفره‌ي داوري جديد استفاده خواهد شد و اشعاري كه در اين فراخوان امتياز لازم را به دست نياورده‌اند مجاز به شركت در دوره‌ي بعد مي باشند.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی