انتشارات اهورا

برنامه سينماهای شهر تهران

 

 

 

[ فیلم های در حال اكران ]

 

* نام فیلم : اشک نرگس
کارگردان : احمد عبداللهیان
نام بازیگران : نگین معتضدی، رضا ایرانمنش، شراره رخام...
اکران شده در سینماهای : پردیس کوروش: ۱۳:40 / ۱۷:۱۰ / ۲۰:۵۰ - پردیس مگامال : 13:20 / 16:30 / 19:30 - ماندانا : 12:30 / 15:15 / 18:30 - پردیس کیان : 14:25 / 17:20 / 20:35 - پردیس رازی : 12:45 / 16 / 19:15

*نام فیلم : اسرافیل
کارگردان : مستانه مهاجرنام بازیگران : هدیه تهرانی، پژمان بازغی، مریلا زارعی، هدی زین‌العابدین، پوریا رحیمی‌سام...
اکران شده در سینماهای : پردیس کوروش:12:10/ 15:15 / 19:30 / 21:15 - پردیس باغ کتاب : 13:45 / 15:45 / 17:45 / 19:45 / 21:45 - پردیس شهرک: 15 / 17 / 19 / 21 - پردیس آزادی: 17 / 20:20 / 22:50 - پردیس چارسو: 14 / 17:45 / 23 - پردیس مگامال: 10:15 / 14 / 17:15 / 20 ـ پردیس زندگی: 11:30 / 13:15 / 15 / 16:50 / 18:40 / 20:30 / 22 - اریکه ایرانیان: 14 / 18 / 22 - ایران: 12:30 / 16:30 / 20:30 - موزه سینما: 12 / 16 / 20 - پردیس ارگ: 12:30 / 16 / 19:30 - تماشا: 11:45 / 15:30 / 19:15 - سمرقند: 10:30 / 15:20 / 19:15 - پارس: 16 / 18 / 20 - سپیده: 11:45 / 15:15 / 18:45 - صحرا:10:30 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22

نام فیلم : بدون تاریخ بدون امضاء
کارگردان : وحید جلیلوند
نام بازیگران : امیر آقایی، هدیه تهرانی، سعید داخ...
اکران شده در سینماهای: پردیس باغ کتاب: 11:15 / 12:30 / 13:15 / 16 / 18 / 19:15 / 20 / 21:15 / 22 - پردیس شهرک: 14:30 / 16:30 / 20:30 / 22:30 - پردیس کوروش: 12:10 / 13:10 / 14:10 / 15:10 / 17:10 / 18:10 / 19:10 / 20:10 / 21:10 / 22:10 / 23:10 - پردیس آزادی: 10 / 12 / 14 / 16 / 20 / 22 / 23:59 - پردیس چارسو: 14 / 15:45 / 17 / 19 / 21 / 23 - پردیس مگامال: 12:30 / 14:25 / 16:20 / 17:20 / 18:15 / 19:15 / 19:30 / 20:10 / 22:05 / 22:55 / 25:05 - پردیس ملت:  11 / 13 / 15 / 19:15 / 21 / 23:59 - پردیس زندگی: 11:55 / 13:45 / 15:35 / 15:35 / 17:30 / 19:20 / 20:10 / 21:30 / 22:30 - اریکه ایرانیان: 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:45 / 23:55 - جوان: 10:15 /  12 / 13:45 / 15:30 / 17:15 / 19 / 20:45 / 22:30 - ماندانا: 10:30 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 20:30 - ایران: 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 23 - موزه سینما: 12 / 14 / 18 / 22 - فرهنگ: 12 / 16 / 20 / 22 - پردیس ارگ : 12 / 16 / 20 / 23:59 - راگا: 10:30 / 14:30 / 18:30 -  بهمن: 10:30 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30 / 21:45 - شکوفه:10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 - تماشا: 11ک30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 - پیروزی: 11:30 / 14:40 / 18 / 20 / 22 - فلسطین: 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 - تیراژهک 11:35 / 15 / 18:20 / 19:40 / 21:30 - کیان: 14 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 - سمرقند: 22:15 / 17:15 / 20:15 / 22:15 - شاهد: 10:15 / 14:15 / 18:15 - قدس: 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 - فردوسی: 10:30 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30 / 22:15        

 نام فیلم : آینه بغل
کارگردان : منوچهر هادی
نام بازیگران : محمدرضا گلزار، جواد عزتی، یکتا ناصر، نازنین بیاتی و...
اکران شده در سینماهای : پردیس کوروش: 11 / 12 / 13 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 20 / 21 / 22 / 22:50 / 23:30 / 23:59 - پردیس آزادی: 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 23:59 - مگامال: 12 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 /23:50 /23:30 /  23:59 - پردیس ملت: 11 / 13 / 15 /19:30 / 21:45 / 23:59 / - پردیس چارسو: 14 / 16 / 17:10 / 21 / 22:55 - پردیس زندگی: 11:40 / 13:30 / 15:20 / 17:10 / 19 / 20 / 21:50 / - اریکه ایرانیان: 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:45 - اریکه ایرانیان :  13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:45 / - جوان : 11:45 / 13:45 / 16:15 / 18 / 19 / 20:45 / 22:30 - ماندانا : 10:30 / 12:15 / 14 / 15:45 / 17:45 / 19:45 / 22:15 - ایران : 11:30 / 13:30 / 15: 30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 - پردیس ارگ : 10:30 / 14:20 / 18:10 / 22 / 23:59 - سروش : 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 راگا : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / - بهمن : 10 / 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22

نام فیلم : پل خواب
کارگردان : اکتای براهنی
نام بازیگران : ساعد سهیلی، هومن سیدی، اکبر زنجانپور...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 11:45 / 15:45 - پردیس آزادی: 13:40 / 19:10 / 23:40 - پردیس زندگی: 12:30 / 16 / 19:30 - سپیده: 11:45 / 15:15 / 18:45

 نام فیلم :خانه کاغذی
کارگردان : مهدی صباغ‌زاده
نام بازیگران : پرویز پرستویی، تینا پاکروان، ثریا قاسمی، ستاره اسکندری....
اکران شده در سینماهای : پردیس کوروش: 11:50 / 13:40 / 15:30 / 17:20 / 19:10 / 21 / 22:50 - پردیس آزادی: 16:40 / 20 / 23:30 - پردیس مگامال: 13 / 16:40 / 20:30 - پردیس ملت: 12:45 / 17 / 21:15 - پردیس چارسو: 14 / 17:20 / 22:20 - اریکه ایرانیان: 14 / 18 / 22 - جوان: 11:45 / 15:15 / 18:45 - موزه سینما: 14 / 18 / 22 - شکوفه : 11:30 / 15:30 / 19:30 - تماشا: 14 / 17:45 / 21:30 - فلسطین: 11 / 15 / 19 - سمرقند: 10:30 / 13:45 / 21:45 - سپیده: 10 / 12 / 14 / 16 / 20 - صحرا: 10:30 / 12:15 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 

نام فیلم : دعوتنامه
کارگردان : مهرداد فرید
نام بازیگران : حمیدرضا آذرنگ، شقایق فراهانی، میترا حجار...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 13:30 / 17:30 / 19:30 - پردیس شهرک: 12ک30 / 17:10 / 19 پردیس کوروش: 12 / 15:20 / 19 / 22:40 - پردیس آزادی: 11:10 / 18:50 / 23:30 - پردیس چارسو: 15:30 / 19:15 - پردیس مگامال: 13:45 / 17:15 / 20:45 - پردیس ملت: 11:45 / 16:15 / 18:15 - ایران: 12:30 / 16:30 / 20:30 - استقلال: 11 / 13 / 15 / 17 / 19 / 21 / 22:30 - سمرقند: 10:15 / 14:30 / 19 - شاهدک 10 / 12 / 14 / 16 / 18 - سپیده: 10 / 13:30 / 17 - پیام: 10 / 11:30 / 13 / 14:30 / 16 / 17:30 

  نام فیلم : بلوک 9 خروجی 2
کارگردان :علیرضا امینی
نام بازیگران : امیر جعفری، پانته‌آ بهرام ، حمیدرضا آذرنگ....
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 13:15 / 15:15 / 17:15 - پردیس کوروشک 11:50 / 15:30 / 19:10 / 22:50 - پردیس چارسو: 14 / 19:35 / 21:15 - پردیس مگامال: 15:30 / 19 / 22:30 - پردیس ملت: 10:45 / 17 / 20:45 - پردیس راگا: 10:15 / 14:15 / 18:15 - سمرقند: 10 / 13 / 18:30

 

نام فیلم : شاخ کرگدن
کارگردان : محسن محسنی نسب
نام بازیگران : پژمان بازغی ، رضا حیدری، اتری وسکانیان...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب : 15:30 / 19:30  - پردیس کوروش: 12:15 / 14 / 15:45 / 17:30 / 17:30 / 19:20

نام فیلم : عشقولانس 
کارگردان : محسن ماهینی
نام بازیگران : اکبر عبدی، سحر قریشی، علی صادقی
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 12ک15 / 18:15 / 22:15 - پردیس کوروش: 12:10 / 15:30 / 18:50 / 20:40 / 22ک30 - پردیس زندگیک 12ک45 / 16:15 / 20:10

نام فیلم : کمدی انسانی
کارگردان : محمدهادی کریمی 
نام بازیگران : علیرضا شجاع نوری، هومن سیدی، آرمان درویش...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 13:30 / 17:30 / 21:30 - پردیس کوروش: 12:40 / 14:30 / 16:20 / 18:10 / 20 - پردیس آزادی: 11ک10 / 12:20 / 14:30 / 16:10 / 17:50 / ۱۹:30 / 21:10 - پردیس چارسوک 19:35 / 21:15 - پردیس ملت: 10:45 / 17 - پردیس زندگی: 12:45 / 16: 15 / 21:35 - فرهنگ: 10:20 / 14 / 18 - پارس: 10/ 12 / 14

نام فیلم :ما خیلی باحالیم
کارگردان : بهمن گودرزی
نام بازیگران : مجید صالحی، مهران غفوریان، نیوشا ضیغمی...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 11:30 / 13:30 / 17:30 /‌ 19:30 - پردیس شهرک: 14 / 16 / 20 - پردیس کووشک 11:50 / 12:50 / 14:50 / 15:40 / 16:40 / 17:30 / 18:40 / 19:40 / 21:20 / 23 - پردیس آزادی: 14:45 / 18:30 / 22:10 - پردیس چارسو: 15:45 / 19:30 / 22:50 - مگامال: 12 / 14 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 22:50 / 23:30 / 23:59 - پردیس ملت: 15 / 18 / 23:15 - پردیس زندگی: 12:30 / 16:30 / 21:10 - اریکه ایرانیان: 14:15 / 18:15 / 22:15 - جوان: 11:45 / 13:45 / 16:15 / 18 / 19 / 20:45 / 22:30 - مانداناک 10:30 / 12:15 / 14 / 15:45 / 17:45 / 19:45 / 22:15 - ایران: 11ک30 / 13:30 / 15:30 / 17:30 / 19:30 / 21:30 / 22:30 / 23:30 - پردیس ارگ: 10:30 / 14:20 / 18:10 / 22 / 23:59 - راگا: 12:30 / 16:30 / 20:30 - شکوفه: 10:30 / 12:30 / 14:30 / 16:30 / 18:30 / 20:30 / 22:30 - تماشا: 12 / 13:50 / 15:40 / 17:30 / 19:20 / 21:10 / 23 - پیروزی: 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 - دزاشیب: 11 / 13 / 15 / 17 / 19 - تیراژه: 10 / 13:20 / 16:45 / 20:05 - کیان: 11 / 14:25 / 16:25 / 18:25 / 22:15 - سمرقند: 12:45 / 16:30 / 20 / 22:30 - پارس: 10 / 14 / 16 / 18 / 20 - شاهد: 15 / 12 / 16ک15 / 20ک15 - سپیده: 10 / 11:50 / 13:40 / 15:30 / 17:20 / 19:10 / 21

 

نام فیلم : مادری
کارگردان : رقیه توکلی
نام بازیگران : هومن سیدی، هانیه توسلی، نازنین بیاتی...   

اکران شده در سینماهای : پردیس شهرک: 15ک40 / 18:30 / 20:20 - پردیس کوروش: 12ک10 / 14 / 15:50 / 17:40 / 19:30 / 21:20 / 23 - پردیس آزادی: 11ک40 / 16 / 21:10 - پردیس چارسو: 17:45 / 22:50 - مگامال: 15 / 18:20 / 21:30 - پردیس ملت: 10:15 / 14 / 17:30 / 21:15 - جوان: 11:45 / 15 / 18:15 - ارگ: 14:30 / 18:05 / 21:40 - سمرقند: 13:30 / 15:45 / 20

 

 

نام فیلم : من یک ایرانی‌ام 
کارگردان : محمدرضا آهنج
نام بازیگران :  علرضا حیدری، شاهرخ فروتنیان، رضا توکلی...
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 12 / 14 - پردیس آزادی / جوان: 11:45 / 15:15 / 18:45 - راگا: 10:15 / 14:15 / 18:15 / تماشا: 14 / 17:45 / 21:30

 


 

 

نام فیلم :  هاری
کارگردان : امیراحمد انصاری
نام بازیگران :  میلاد کی‌مرام، علیرضا کمالی، مینا ساداتی....
اکران شده در سینماهای : پردیس باغ کتاب: 15:15 / 17ک15 / 22 - پردیس کوروش: 11:50 / 15:20 / 18:50 / 20:30 / 22:10 - پردیس آزادی: 15ک20 / 18:40 / 22 - پردیس چارسو: 14 / 17:45 / 21:15 - پردیس مگامال: 13:45 / 17 / 20:30 - پردیس ملت: 12:30 / 16:30‌/ 19 - ماندانا: 11:45 / 17 / 20:30 - ایران: 10 / 14 / 18 - پردیس ارگ: 16:20 / 19:55 / 23:30 - شکوفه: 11:30 / 15:30 / 19:30 - پیروزی: 10 / 13 / 16:30 / 22:45 - سمرقند: 10:30 / 14 / 17:10 / 23:30 - شاهد: 12 / 16 / 20 - مرکزی: 11:15 / 13 / 14:45 / 16:30 / 18:15 / 20

 

 

نام فیلم : ابرهای ارغوانی
کارگردان : سیامک شایقی
نام بازیگران : حسین یاری، هانیه توسلی، بهناز جعفری، شبنم مقدمی، رویا تیموریان .
اکران شده در سینماهای : پردیس آزادی .

نام فیلم : سر به مُهر
کارگردان : محمدرضا شفیعی
نام بازیگران : لیلا حاتمی، آرش مجیدی، خاطره اسدی .
اکران شده در سینماهای : اریکه ایرانیان، استقلال، ایران، بهمن، پردیس زندگی، پردیس آزادی، سمرقند، شاهد، شکوفه، فرهنگ، فلسطین، ماندانا .

نام فیلم : برلین 7-
کارگردان : رامتین لوافی
نام بازیگران : توم بیشاپز، مصطفی زمانی، کارولین آیشهورن، مسعود رایگان، حلیما ایلتر
اکران شده در سینماهای : اریکه ایرانیان، پردیس زندگی، پردیس آزادی، سمرقند، فرهنگ .

نام فیلم : خسته نباشید
کارگردان : افشین هاشمی
نام بازیگران : غوغا بیات، جلال فاطمی، یدالله شادمانی، رویا افشار، حسام محمودی، نگار حسن‌زاده
اکران شده در سینماهای : پایتخت، پردیس زندگی، پردیس آزادی، سپیده، فرهنگ، فلسطین .

نام فیلم : اکباتان
کارگردان : مهرشاد کارخانی
نام بازیگران : سحر قریشی، سروش صحت، پورانداخت مهیمن
اکران شده در سینماهای : اریکه ایرانیان، بهمن، پردیس زندگی، پردیس آزادی، پردیس کیان، سمرقند، عصر جدید .

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی