انتشارات اهورا

اخبار نشر کتاب

1 [منتخبی از فرهاد پیربال در دست نشر]
2 [گزیده‌ای از شعرهای امیرحسین افراسیابی در نمایشگاه کتاب]
3 [ در نمایشگاه سی‌و‌دوم فدریکو فرراری با آونگ‌ها و فرصتِ زیبای فلسفه]
4 [و چاپ جدیدی از اولگای محبوب در نمایشگاه کتاب]
5 [سوناتِ اشباح استرینبرگ در جهانِ نمایشِ سرزمین اهورایی]
6 [شاهکار جک‌کرواک رمانِ درجاده در سرزمین اهورایی]
7 [هنریک ایبسن و اینک: دشمن مردم در سرزمین اهورایی]
8 [الزه لاسکر شولر برای اولین بار در نمایشگاه کتاب رونمایی شد]
9 [اوژن یونسکو با کرگدن به نمایشگاه کتاب رسید]
10 [شعرهای لیزا زاران و شاعر آمریکایی برای اولین بار در ایران]
11 [نیچه و چاپ مجدد عاشقانه‌هایی دست نیافتنی در سرزمین اهورایی]
12 [اواخر لاخ و شعرهایی بی‌مانند برای اولین بار در ایران]
13 [ارکان جامعه، جهانِ نمایش و باز هم ایبسن]
14 [غاده‌السمانِ بی‌مانند با عاشقانه‌هایی که به چاپ سوم رسید]
15 [خطِ ساحلی رمانی که حتما باید آن را بخوانید]
16 [هرولدپینتر و نمایشنامه‌ی بازگشت به خانه در جهانِ نمایش]
17 [پابلو نرودا با بیست ترانه‌ی عاشقانه در سرزمین اهورایی]
18 [همه چیز درباره‌ی لینچِ دوست‌داشتنی در یک کتاب منتشر شد]
19 [نزار قبانی با نثرهایی در باره‌ی زندگی و عشق به نمایشگاه کتاب تهران رسید]
20 [دیبس، داستانی واقعی از جادوی رنگ درمانی هم زمان با هفته‌ی اوتیسم در سرزمین اهورایی]
21 [عاشقانه‌های زمینی بی‌مانند برای اولین در نمایشگاه کتاب رونمایی شد]
22 [نمایشنامه‌ی دوشیزه جولی در سرزمین اهورایی]
23 [اشعار خه‌ریت کاونار از هلند تا سرزمین‌اهورایی]
24 [مجموعه شعر جدید هیوا مسیح در سرزمین اهورایی]
25 [کتابی از آلن‌لانس با پیام اختصاصی شاعر به نمایشگاه کتاب تهران آمد]
26 [سوترای‌آفتابگردان، آلن‌گینزبرگ در غرفه‌ی انتشارات سرزمین اهورایی رونمایی می‌شود]
27 [نمایشنامه‌ی دوزخ از ژان‌پل‌ساتر در تاره‌های نشر سرزمین اهورایی]
28 [مارک سیمن برای اولین بار با نمایشنامه به نمایشگاه کتاب آمد]
29 [حرف‌های احمد شاملــــو در سرزمین اهورایی برای مخاطبین شعر امروز]
30 [آن سکستون با دومین چاپ عاشقانه‌ها در نمایشگاه کتاب]
31 [مهدی اخوان لنگرودی با نسخه‌ی انگلیسی "ویونا" در خارج از مرزها]
32 [ مجموعه شعری جدید از آفاقِ شوهانی]
33 [تبِ103درجه‌ی سیلویا‌ پلات در سرزمین اهورایی]
34 [رمانی دیگر از نویسنده ی ایتالیایی خالق "اولگا" در نمایشگاه کتاب]
35 [گذشتن از آهو، مجموعه شعر فرناز فرازمند]
36 [عزیز نسین در سرزمین اهورایی، ایستگاه عشق]
37 [چاپ چهارم اشعار عاشقانه‌ سرای بی‌همتای عرب]
38 [آنتیـا‌هیس، بومیان‌استرالیـا و شکوفه‌کاوانی در سرزمین اهورایی]
39 [گزیده شعرهای شمس لنگرودی در صدر جدول فروش هفته بازار نشر]
40 [چهار سوار مکاشفه به سرزمین اهورایی رسیدند]
41 [عاشقانه‌های بی‌نظیرِ آتیلا ایلهان در نمایشگاه کتابِ سی‌ام]
42 [عاشقانه‌های فیلسوف ِ شاعر در سرزمین اهورایی]
43 [چاپ دوم عاشقانه‌های شیرکو بی‌کس در نمایشگاه کتاب]
44 [برگزیده‌ی شعرهای شمس لنگرودی در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود]
45 [عاشقانه‌های ایرانی، پرفروشِ نمایشگاه گذشته: در نمایشگاه سی‌ام ... نیــز]
46 [نزار قبانی با چاپ چهارم در نمایشگاه کتاب سی‌ام]
47 [اورهان‌ولی با عاشقانه‌ها در سرزمین اهورایی ]
48 [ایران، سرای جاویدان - نفیس و پرفروش مهمانِ ویژه‌ی‌سرزمین‌اهورایی در نمایشگاه کتاب]
49 [رمان جدیدی از دانیل کلمان در نمایشگاه کتاب تهران]
50 [مهدی‌ اخوان‌ لنگرودی با رمان ویونا به سرزمین اهورایی بازگشت]
51 [کتاب و سی‌دی تصویری مستند زندگی و آثار علی باباچاهی در نمایشگاه سی‌ام]
52 [ویسواوا شیمبورسکــا با کتابی جدید در نمایشگاه سی‌ام]
53 [رمانی‌ازیوهان‌بویـر،باترجمه‌ی‌قاسم‌صنعـوی‌در‌سر‌زمین‌اهورایی‌ونمایشگاه‌سی‌ام]
54 [‌اشعار‌ی‌از‌دیانا‌باربـو،شاعررومانیایی‌برای‌اولین‌باردر‌ایران‌ونمایشگاه‌کتاب‌سی‌ام]
55 [فدریکوگارسیالورکا‌با‌آوازها‌وزنگ‌ها‌به‌نمایشگاه‌کتاب‌می‌آید]
56 [اشعاری برای بومیان استرالیا در سرزمین اهورایی]
57 [شعرهای‌زهرابختیاری‌نژاد‌به‌کتاب‌های‌شعر‌بامدادِسرزمین‌اهورایی‌پیوست]
58 [مجموعه‌شعر‌رُِِزفضلی‌درکتاب‌های‌شعربامداد‌ِسرزمین‌اهورایی]
59 [چاپ پنجم کتاب ایران سرزمین اهورایی در بازار نشر]
60 [عاشقانه‌های‌شاعرِنقاش‌‌اروپایی‌درسرزمین‌اهورایی]
61 [جزیره‌نشـینِ‌کتاب‌های‌شعر‌بامــــداد‌‌دربازارنشر]
62 [روزه‌ی‌سکوت‌‌سهیل‌نصرتی‌درکتاب‌های‌شعربامداد‌ِسرزمین‌اهورایی]
63 [الهام حیدری با دومین مجموعه از کتاب‌های شعر بامداد در سرزمین اهورایی]
64 [ابراهیم عادل با اولین مجموعه از کتاب‌های شعر بامداد در سرزمین اهورایی]
65 [کتاب‌شناسی‌ادبیات‌استان‌بوشهر‌منتشر‌شد]
66 [ وطن در سرزمین اهورایی ]
67 [آخرین شعرهای عاشقانه‌ی پُل الوار در سرزمین اهورایی]
68 [سرزمین‌اهـورایی به چاپ پنجم رسید]
69 [عاشقانه‌های پل الوار در سرزمین اهورایی منتشر می‌شود]
70 [عاشقانه‌های ایرانی شاعران معاصر]
71 [برای اولین بار در ایران اولگا از ایتالیا به نمایشگاه کتاب تهران می‌آید]
72 [احمدرضا احمدی با شعرهای عاشقانه در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران]
73 [ نویسندگان روز جهان و داستان‌هایی در سرزمین اهورایی]
74 [برای اولین بار برگزیده شعر دهه‌ی هفتاد در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود]
75 [ برای نخستین بار در ایران: مجموعه شعری از درک والکات در نمایشگاه کتاب]
76 [شعرهای واکوفسکی برای اولین بار در ایران منتشر شد و به نمایشگاه کتاب آمد]
77 [محمدعلی سپانلو با بیمارستان کافکا به نمایشگاه کتاب می‌آید]
78 [بهزاد خواجات با میخ‌بازی برای مرتاضان در نمایشگاه کتاب]
79 [هیاکل، مجموعه شعر جدید محمد آزرم در نمایشگاه کتاب بیست و نهم]
80 [مشت‌های گره‌کرده‌ی درک والکات در سرزمین اهورایی منتشر شد]
81 [شعر دهه‌ی هفتـــــــــــــاد منتشر شد]
82 [چاپ سوم کتاب عاشقانه‌های اریش فرید منتشر شد]
83 [مشت‌های گره کرده‌ی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در سرزمین اهـورایی ]
84 [عاشقانه‌های فریدریش نیچه در سرزمین اهورایی منتشر شد]
85 [آدمک، مترسک و عاشق/عاشقانه‌های هالینا پوشفیا توفسکا به چاپ دوم رسید]
86 [مجموعه داستانی از نویسندگان روز جهان در سرزمین اهورایی]
87 [عاشقانه‌های فریدریش نیچه به زودی در شعر جهان سرزمین اهـورایی]
88 [خاطرت پیشکسوت سینمای فارسی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
89 [بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران: آخرین کتاب علی‌باباچاهی در سرزمین اهـورایی ]
90 [عاشقانه‌های شاعر آزادی‌خواه شرقی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
91 [کتابی از شاعران مطرح انگلیسی زبان در نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران]
92 [ کتاب شاعر اسارت و عشق در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران ]
93 [بعد از شصت سال جیغ بنفش ایرانی در نمایشگاه کتاب بیست و هشتم طنین انداز می‌شود]
94 [اشعار بانوان شاعر ایتالیا در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
95 [عاشقانه‌های محبوب‌ترین شاعر معاصر لهستـان در نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران]
96 [ کتابی از شاعر برنده‌ی جایزه‌ی نوبل با فروش بیش از دومیلیون نسخه در اسپانیا، در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
97 [اشعار شاعر گریخته از اردوگاه نازی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
98 [عاشقانه‌های برنده‌ی جوایز بوکر و آرتور سی‌کلارک کانادا در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
99 [مجموعه شعرهای شاعر آمریکاییِ پیشگام مکتب اعتراف در نمایشگاه کتاب بیست‌وهشتم، تهران]
100 [عاشقانه‌های شاعر پیشگام در شعر مدرن نروژ در نمایشگاه کتاب بیست و هشتم تهران]
101 [کتاب شاعر معترض به جنگ و رئیس آکادمی شاعران آمریکا در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
102 [شاعری از تبار سرخپوستان آمریکا در بیست‌وهشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
103 [چاپ جدید کتاب "ایران سرای جاویدان" وارد بازار نشر شد]
104 [عاشقانه‌های آدونــیس به چاپ دوم رسید]
105 [عاشقانه‌های یدالله رویایی در انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
106 [ عاشقانه‌های احمدرضا احمدی توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
107 [شعرهای جوی هارجو از سرزمین سرخ‌پوستان تا سرزمین اهـورایی]
108 [عاشقانه‌های هالینا پوشفیا توفسکا در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
109 [یک سبد سیب حوَا در سرزمین اهـورایی]
110 [عشق و چشمان بازِ رویا، عاشقانه‌های رزه‌آوسلنـدر منتشر شد]
111 [عاشقانه‌های مارگرت اتوود در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
112 [ چاپ بیست و هشتم از اثر منحصر به فرد «تمامی آن‌چه که مردان در باب زنان می‌دانندِ» با ترجمه‌ی محمد صالح‌علا در سرزمین اهورایی منتشر شد]
113 [سرزمین اهـورایی عاشقانه‌های آن سکستـون را به مجموعه‌ی شعر جهان خود افزود]
114 [عشق با گامهای مینور در سرزمین اهـورایی وارد بازار نشر شد]
115 [عاشقانه‌های آدرین ریچ در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
116 [عاشقانه‌های پابلو نرودا منتشر شد]
117 [عاشقانه‌های آدونیـس آماده‌ی چاپ دوم می‌شود]
118 [شعرهای جوی‌هارجو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
119 [عاشقانه‌های رُزه آوسلنـدر در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
120 [آن سکستون در مجموعه‌ی عاشقانه‌های سرزمین اهـورایی]
121 [سینمای ایران با خاطرات و عکس‌های مهدی رییس فیروز در مسیر انتشار]
122 [عاشقانه‌های آریلد نیکوئیست منتشر می‌شود]
123 [عاشقانه‌های آدرین ریچ منتشر می‌شود]
124 [ جیغ بنفش ایرانی در سرزمین اهـورایی]
125 [عاشقانه‌های پابلو نرودا منتشر می‌شود]
126 [ترانه‌ی بولوارمیرداماد منتخب اشعار م‌-‌ع.سپانلو در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
127 [هفتاد گل زرد، علی باباچاهی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]
128 [عاشقانه‌های شیرکو بی‌کس در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
129 [پاییز در بزرگ‌راه ِ محمدعلی سپانلو در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
130 [نگرانت‌ می‌شم، ترانه‌های میثم یوسفی در نمایشگاه بیست‌و‌هفتم]
131 [بازندده‌ی خوشحال ِمیثم یوسفی در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
132 [طاء - مجموعه اشعار سمیه طوسی در نمایشگاه بیست‌و‌هفتم کتاب تهران]
133 [من یک دوزیستمِ ِعلی صالحی در نمایشگاه بیست و هفتم کتاب]
134 [شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه‌خونی!...]
135 [برگزیده‌ای متفاوت از اشعار شمس لنگرودی در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
136 [برگزیده اشعار رضا براهنی در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
137 [عاشقانه‌های ژاک پره‌ور منتشر شد]
138 [عشق... و شب‌های پاریس از گیوم آپولینر با ترجمه محمد علی سپانلو منتشر شد]
139 [عاشقانه‌های لنگستون هیوز منتشر شد]
140 [عاشقانه‌های فدریکو گارسیا لورکا منتشر شد]
141 [عاشقانه‌های محمود درویش منتشر شد]
142 [چاپ دوم عاشقانه‌های غاده‌السمان منتشر شد]
143 [چاپ سوم عاشقانه‌های نزارقبانی منتشر شد]
144 [چاپ سوم عاشقانه‌های ریچارد براتیگان منتشر شد]
145 [باشاعـــــــــــــــــران‌امــــــــــــــــــــــروز]
146 [چاپ سوم عاشقانه‌های نـزار قبانی در راه است]
147 [عاشق شدن در ساعت بیست و پنج منتشر می‌شود]
148 [ ترانه بلوار میرداماد، منتخب اشعار محمدعلی سپانلو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
149 [علی باباچاهی با هفتاد گل زرد در سرزمین اهـورایی]
150 [پرفروش‌های سرزمین اهـورایی، مهرماه92]
151 [پاییز در بزرگراه مجموعه شعر محمدعلی سپانلو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
152 [ ریتا... عشق و یاسمن توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
153 [عشق... و شب‌های پاریس در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
154 [عاشقانه‌های فدریکو گارسیا لورکا منتشر می‌شود]
155 [عاشقانه‌های ژاک پـره‌ور منتشر می‌شود]
156 [دریافت مجوز چاپ دو مجموعه شعر و ترانه از میثم یوسفی]
157 [عاشقانه‌های لنگستون هیـوز منتشر می‌شود]
158 [سری جدید عاشقانه‌های جهان در راه است]
159 [پخش تازه‌های نشر و تجدید چاپ‌های سرزمین اهـورایی]
160 [پرفروش‌های سرزمین اهـورایی در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
161 [عاشقانه‌های آدونیـس در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
162 [سخن ِ رمز ِ دهان، کتابی در تئوری و نقد شعر در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
163 [ورای‌زنی که شاید...اشعار کوتاه بنفشه حجازی در نمایشگاه کتاب]
164 [پرفروش‌ترین‌هادرسرزمین‌اهــورایی]
165 [شاعران امروز منتشر شد]
166 [با این همه عاشقت بوده‌ام، عاشقانه‌های غاده‌السمان منتشر شد]
167 [تنهایی، جدایی و هدهدها منتشر شد]
168 [فقط‌ تورادوست‌دارم، اشعار عاشقانه‌ی‌اریش‌فریدمنتشرشد]
169 [عشق‌باپاهای‌چوبین:عاشقانه‌های‌گونترگراس‌منتشر‌شد]
170 [عاشقانه‌های‌نزارقبانی‌‌با‌عنوان‌ازمن‌نپرس‌چرا‌دوستت‌دارم‌منتشرشد]
171 [درعشق‌باران‌می‌بارد، اشعارعاشقانه‌ی‌ریچاردبراتیگان‌منتشرشد]
172 [چهارمین چاپ از کتاب نفیس ایران، سرزمین‌اهـورایی منتشر شد]
173 [شاعران‌امــروز‌،منتشر‌مي‌شود]
174 [يك سوژه و يكصد نگاه به زودي منتشر مي‌شود]
175 [آثار ممتازِ انتشارات سرزمين اهـورايي در جمع بهترين‌هاي جشنواره‌ي يازدهم چاپ]
176 [عاشقانه‌هاي ريچارد براتيگان منتشر مي‌شود]
177 [كتاب سينماي ايران منتشر شد]
178 [منتخب اشعار نيما يوشيج منتشر شد]
179 [جلد نخست شاعران امـروز، در انتظار طي شدن مراحل قانوني]
180 [ارسال شاد باش‌هاي‌ نــوروزي با صدها مدل كارت پستال اهـورا]
181 [تقويم‌هاي ‌نوروزي‌ اهـورا ‌وارد بازار ‌نشر‌ شدند]
182 تقويم ‌[شاعران‌معاصـر]‌ اهـورا‌ منتشر شد:
183 دريافت‌مجوز چاپ كتاب [سينماي‌ايران: امـروز، ديـروز]
184 «اصفهان‌ميراث‌اهـورايي»، دركتاب‌فروشي‌ها
185 اهداء لوح تقدير به‌ترين اثر چاپي به [انتشارات سرزمين اهـورايي]
186 « اسم‌اين‌كتاب‌سلطنت‌اردي‌بهشت‌نيست » در كتاب‌فروشي‌ها
187 مجموعه‌شعر «آي‌باكلاه» وارد بازار نشر شد
188 « تخت‌جمشيد‌پايتخت‌اهـورايي » آماده‌ي چاپ دوم مي‌شود.
189 [ ايران سرزمين اهـورايي ] آماده‌ي چاپ چهارم مي‌شود.
190 [ايران سراي جاويدان]، جامع‌ترين كتاب ايرانشناسي « نقل از پرس‌تي‌وي‌ »

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی