انتشارات اهورا

[شاعران‌امروز، وضعیت‌نشرشعروجوایزادبی‌درگفت‌وگوبامدیرمسئول‌سرزمین‌اهـورایی]

-«هنوز از تمام ظرفیت شعر امروز استفاده نکرده ایم»
-المیراصابرنعیمی، نشریه کتاب‌هفته
«مدتی از اعلام فراخوان جلد دوم کتاب (شاعران امروز) انتشارات سرزمین اهـورایی نمی‌گذرد، مجموعه‌ای که قرار است بعداز داوری پنج کارشناس، شعرهای برتر اعلام شده را شناسایی و آنها را در یک کتاب مستقل منتشر کند. محمدمجید ضرغامی شاعر و مدیر انتشارات "سرزمین اهـورایی" فردی است که مسئولیت این مجموعه شعر را به عهده گرفته و معتقد است شاعران می‌توانند از این طریق محلی برای معرفی خود و شعرشان به دست بیاورند. ضرغامی تا کنون آثاری مانند " اسم این کتاب سلطنت اردیبهشت نیست " و " آی‌باکلاه" و " من و گنجشک طبقه‌ی هفتم برج سفید" را به قلم خودش منتشر کرده و در این گفت و گو به سئوالاتی درباره ضرورت دریافت شعرهای مختلف، داوری آنها و انتشارشان در یک مجموعه به نام "شاعران امروز" پاسخ داد:»


*باتوجه به اعلام فراخوان جلد دوم کتاب شاعران امروز انتشارات سرزمین اهـورایی، و روش انتخاب اشعار توسط 5 کارشناس شعر برای یک آنتولوژی شعر، فكرمي‌كنيد اين روند بتواند باعث اعتباربخشي بيش‌تر به كارهاي منتشرشده شاعران شود؟

وقتی شعر شاعری با دقت گزینش شده و در یک آنتولوژی که حاصل رای و برآیند انتخاب 5 کارشناس شعر است منتشر می‌شود باعث اعتبار بخشی به شاعر و شعر او و اعتبار به تک تک شاعران آن مجموعه می‌شود. این روند باعث اعتبار شعر در پخش و فروش شده و ارزش شعر را درنگاه مخاطب بیش‌تر می‌کند. شاعران می‌توانند از این طریق محلی برای معرفی خود و شعر خود فراهم آورند. شاعران کارکرده اعلام حضور می‌کنند و نام خود را در کتابی که محصول آن برش زمانی است ثبت می‌کنند شاعران جوان می‌توانند این محل را پله‌ای برای پیشرفت خود به حساب آورند. در مورد شعر جوان باید تریبون های آزادی برای شعر و مارکتینگ شعر جوان راه‌اندازی شود. تا به این مهم دست نیابیم شاعر جوانی که می خواهد کتاب اول خود را منتشر کند باید در نشست‌های مستقل ادبی و مطبوعات شرکت کند و از این طریق برای خود اعتباری کسب کند. البته شاعران باید در انتخاب نشست‌ها و اهداف و مجریان آن باهوش باشند و با وسواس پیگیر شعر و مسایل جانبی آن باشند. در کنار آن پروژه‌هایی مانند ]شاعران امروز [که برای معرفی و شناخت شاعران این برش زمانی بدون شرایط سنی تدارک دیده شده است، مستقل و بی طرف است و هدفی غیر از آن چه می گوید ندارد می‌تواند راهگشای شاعران جوان باشد و اگر آنها با اشعار خوب و به روز دراین پروژه شرکت کنند حضورشان در کنار شاعران با تجربه‌تر در این اثر می‌تواند اعتباری برایشان کسب کند تا در زمان خود و به وقتش بتوانند کتاب شعر خود را منتشر کنند.

*با توجه به تنوع سبک‌های شعر امروز، روش انتخاب شعر از میان حجم انبوه شعرهایی که این روزها سروده و منتشر می‌شود به چه صورت است؟

به نظر من بخشی از هیاهوی شعر امروز ایران مولود ذات و طبیعت شعر است و محصول اشتیاق طبیعی شاعران به کشف افق‌های ناپیموده‌ی شعری است. بیشتر از صد سال از انقلاب ادبی نیما و تغییرات بنیادین او در شعر پارسی که از پشتوانه‌ای چندصد ساله برخوردار بود نگذشته است. پس از تلاش‌های کارساز نیما برای آزاد ساختن شعر از بند قوالب تکراری و قوانین شرطی و تلاش برای رسیدن به قوانین درونی و بتنی شعر، با وجود تلاش و خلاقیت‌های شاعران پس از نیما و شاعران نوجوی دهه‌ی هفتاد و دوران جدید هنوز از تمام ظرفیت‌های شعر امروز استفاده نشده است.

ادامه مطلب ...

[برنده‌ی قرعه کشی مهرماه کتاب‌فروشی اهـورا، تجریش، تهران]

0قرعه کشی مهرماه ماه اهداء کتاب نفیس کتاب فروشی اهـورا توسط خریداران اهـواریی این انتشارات خانم‌ها الینا و کیانا زاهدی  انجام شد و آقای « سید محمد موسوی »  برنده‌ی این دوره از قرعه کشی انتشارات سرزمین اهـورایی شدند. این قرعه کشی در کتاب‌فروشی شعبه شمیران انتشارات سرزمین اهـورایی (واقع در میدان تجریش، مرکز تجاری قائم، طبقه هنرمندان شماره 3186 و تلفن 22720409) در پایان هر دوماه انجام می‌شود و به قید قرعه از آثار نقاشی نفیس این انتشارات به برنده‌ی قرعه‌کشی هدیه داده می‌شود. همچنین برنده این قرعه کشی می‌تواند معادل مبلغ کتاب از کارت‌پستال‌های منحصر به فرد اهـورا انتخاب کند. شما هم می‌توانید با خرید حداقل از این فروشگاه در قرعه کشی آینده که پایان مرداد ماه 1392 انجام می‌شود شرکت کنید. شاید برنده‌ی بعدی شما باشید!

[آرامگاه کوروش کبیر، پاسارگاد]

1برگی از کتاب نفیس «ایران سرای جاویدان» دوزبانه، 1389، عکس‌های افشین بختیار
گزيده‌اي از منشور كوروش كبيــر:

منم کـوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه توانمند، شاه بابِـل، شاه سومر و اَکَد، شاه چهار گوشه جهـان...
آنگاه که بدون جنگ و پیکار وارد بابل شدم، همه مردم گام‌های مرا با شادمانی پذیرفتند. در بارگاه پادشاهان بابِـل بر تخت شهریاری نشستم. مردوک خدای بزرگ دل‌های پاک مردم بابـل را متوجه من کرد … زیرا من او را ارجمند و گرامی داشتم.
ارتش بزرگ من به صلح و آرامی وارد بابل شد. نگذاشتم رنج و آزاری به مردم این شهر و این سرزمین وارد آید. وضع داخلی بابل و جایگاه‌های مقدسش قلب مرا تکان داد … من برای صلـح کوشیدم.... من برده‌داری را بر‌انداختم، به بدبختی آنان پایان بخشیدم. فرمان دادم که همه مردم در پرستش خدای خود آزاد باشند و آنان را نیازارند. فرمان دادم که هیچکس اهالی شهر را از هستی ساقط نکند.
من همه شهرهایی را که ویران شده بود از نو ساختم. فرمان دادم تمام نیایشگاه‌هایی که بسته شده بودند را بگشایند. همه خدایان این نیایشگاه‌ها را به جاهای خود بازگرداندم. همه مردمانی که پراکنده و آواره شده بودند را به جایگاه‌های خود برگرداندم و خانه‌های ویران آنان را آبـاد کردم. همه مردم را به همبستگی فرا خواندم. همچنین پیکره خدایان سومر و اَکَـد را که نَـبونید بدون واهمه از خدای بزرگ به بابل آورده بود، به خشنودی مَردوک خدای بزرگ و به شادی و خرمی به نیایشگاه‌های خودشان بازگرداندم. بشود که دل‌ها شاد گردد.
بشود، خدایانی که آنان را به جایگاه‌های مقدس نخستین‌شان بازگرداندم، هر روز در پیشگاه خدای بـزرگ برایم زندگانی بلند خواستار باشند. بشود که سخنان پر برکت و نیک‌خواهانه برایم بیابند. بشود که آنان به خدای من مَردوک بگویند: ‘‘ به کورش شاه، پادشاهی که ترا گرامی می‌دارد و پسرش کمبوجیه، جایگاهی در سرای سپند ارزانی دار.’’
... و من برای همه‌ي مردم جامعه‌ای آرام فراهم ساختم و صلـح و آرامش را به تمامی مردم اعطا کردم.

Selection of Cyrus Cylinder:


I am Cyrus, King of the globe, great king, mighty king, King of Babylon, king of the land of Sumer and Akad, king of the four quarters of Earth

ادامه مطلب ...

[پرفروش‌های سرزمین اهـورایی، مهرماه92]

tabligh92-7پرفروش ترین آثار انتشارات سرزمین اهـورایی در بخش کتاب در 3 ماه اخیر ( تا مهر 92 ) توسط روابط عمومی این انتشارات و بر مبنای آمار اعلام شده توسط مراکز معتبر پخش به شرح زیر اعلام شد:

  • ایرانشناسی و کتب نفیس:

1-ایران سرزمین اهـورایی، نفیس، دوزبانه باقاب، عکس‌های داود وکیل‌زاده، چاپ چهارم

2-تخت جمشید پایتخت اهـورایی، دوزبانه با قاب، عکس‌های داود وکیل‌زاده، چاپ دوم

  • شعر جهان:

1- از من نپرس چرا دوستت دارم، عاشقانه‌های نزار قبانی، ترجمه رضا عامری، چاپ دوم

2- در عشق باران می‌بارد، عاشقانه‌های ریچارد براتیگان، ترجمه علیرضا بهنام، چاپ دوم

ادامه مطلب ...

[پاییز در بزرگراه مجموعه شعر محمدعلی سپانلو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]

sepan2

«پاییز در بزرگراه » مجموعه اشعار محمد علی سپانلو توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود. مجید ضرغامی صاحب امتیاز این انتشارات در گفت و گو با پایگاه اطلاع‌رسانی سرزمین اهـورایی گفت: « قرارداد چاپ مجموعه شعر پاییز در بزرگراه با عنوان فرعی ( شعرهای سبز و سیاه ) با شاعر نام‌آشنای معاصر آقای محمدعلی سپانلو بسته شده است و این کتاب هم‌اکنون در انتظار طی شدن مراحل اداری و دریافت مجوز چاپ است. » وی در خصوص این کتاب گفت: « این کتاب دربرگیرنده‌ی حدود 60 شعر است که با مقدمه شاعر آماده‌ی چاپ است و  شامل اشعار متفاوتی از شاعر است. محمد علی سپانلو علاقه‌ی زیادی به این اثر داشته و از این کتاب به عنوان یکی از بهترین آثارش نام می‌برد.» وی افزود: « این کتاب ارزنده در سال 79 منتشر شده و نایاب است و اکنون امتیاز چاپ آن توسط محمد علی سپانلو به انتشارات سرزمین اهـورایی واگذار شده است و در واقع چاپ جدید، چاپ دوم اثر و چاپ اول سرزمین اهـورایی است. از اشعار این کتاب می‌توان به ترانه‌ بلوار میرداماد، سه قطعه پیوسته، در آسمان پیاده‌رو، رویا و آزادی، بنیاد تهران، ویلیام و خانه‌ی لیلی اشاره داشت» ضرغامی اظهار امیدواری کرد به زودی مجوز کتاب پاییز در بزرگراه صادر شده و پس از آماده سازی روانه‌ی بازار نشر شود.

پاییز در بزرگراه در برگیرنده‌ی 60شعر و یک نمایشنامه شعر در قطع رقعی و حدود 144 صفحه با مقدمه محمد علی سپانلو به زودی توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر خواهد شد.

[روزبزرگداشت لسان‌الغیت، خواجه حافظ شیرازی گرامی باد]

hafiz2

در ازل پرتو حسنت ز تجلی دم زد 

عشق پیدا شد و آتش به همه عالم زد

انتشارات سرزمین اهـورایی بیستم مهرماه روز بزرگداشت خواجه شمس‌الدین محمد، حافظ شیراز - لسان‌الغیب، شاعر بی‌همتای ایران زمین را تبریک گفته و امیدوار است روزی به معنای واقعی مراسم درخور نام این گنجینه‌های واقعی شعر و فرهنگ ایران زمین از طرف مسوولین محترمی که بودجه و قدرت اجرایی کشور را در دست دارند انجام شود و به ذکر نام روز بزرگداشت در تقویم و چند نشست و.. برنامه بسنده نکنیم.

تصویر و شعر حافظ شیرازی، متشر شده توسط انتشارات سرزمین اهـورایی - مجموعه‌ی شاعران کهن سرای ایران

( اهـورا )، چاپ اول 1375

[مهلت ارسال اشعار برای فراخوان جلد دوم شاعران امروز تا 20 آبان تمدید شد]

42

دبیرخانه‌ی شاعران امروز انتشارات سرزمین اهـورایی اعلام کرد: با توجه به استقبال خوب شاعران گرامی از این فراخوان و به دنبال درخواست جمعی از شاعران محترم مهلت ارسال اشعار برای فراخوان جلد دوم کتاب شاعران امـروز این انتشارات یک ماه تمدید شد و کلیه شاعران پارسی زبان در داخل و خارج از ایران، همچنین شاعران پارسی زبان غیر ایرانی از دیگر کشورها می‌توانند تا 20 ابان ماه 1392 اشعار خود را برای این فراخوان و از طریق ایمیل و یا آدرس اعلام شده در متن فراخوان ارسال کنند.

انتشارات سرزمین اهـورایی امیدوار است شاعرانی که زمان کافی برای انتخاب و ارسال شعر در اختیار نداشتند از این زمان نهایت استفاده را برده و در این فراخوان شرکت کنند. 

داوران جلددوم کتاب شاعران امروز: هرمز علیپور، ابوالفضل پاشا، رویاتفتی، بهاره رضایی، روجا چمنکار - متن کامل  فراخوان را در این آدرس مطالعه کنید.

[ ریتا... عشق و یاسمن توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]

DARVISH-BIDAJ

عاشقانه‌های محمود درویش به ترجمه موسی بیدج توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرزمین اهـورایی کتاب « ریتا... عشق و یاسمن » با ترجمه مترجم و شاعر گرامی موسی بیدج در انتظار طی شدن مراحل اداری و دریافت مجوز چاپ است و به زودی در فروست شعر جهان این انتشارات منتشر می‌شود.

محمود درويش،متولد 1942 در فلسطين است تا پيش از سال 1971 در زادگاهش زندگى مى‏‌كرد و بارها، به دليل فعاليت‏هاى ادبى و سياسى، دستگير و مؤاخذه شد و مدتى را نيز در زندان و بازداشت خانگى گذراند. پس از اين تاريخ، در بيروت، قاهره، امان، قبرس، پاریس و جاهاى متعدد ديگرى حضور و اقامت داشت و به زبان و بيان شعر از بيم و اميد، شكوه و اندوه يار و ديار گفت ونوشت. او سر انجام در سال 2008 پس از عمل جراحی قلب در آمریکا از دنیا رفت.

محمود درویش عضو سازمان آزادی بخش فلسطین بود و از "تشکیل دولتی مستقل در کنار کشور اسرائیل" دفاع می‌کرد. آثار او پیوسته در اسرائیل منتشر می‌شود. درویش به خوبی به زبان عبری حرف می‌زد و در میان یهودیان اسرائیل دوستان بی شمار داشت. به گواهى صاحب‏نظران، درويش شاعر اول فلسطين و يكى از سران شعر امروز عرب به شمار مى‏آيد و نام او را در شمار شاعران جهانى و شعر او را بخشى از فرهنگ شعر جهان قلمداد مى‏كنند؛ شعرى كه به هر زبان و در هر زمان و مكانى صادر شده باشد، از سيطره و سلطه زور رهاست و در خدمت انسان ستم‏ديده نشسته است.

کتاب عاشقانه‌های محمود درویش دفتر شعرى است كه از ميان صدها سروده‌ی وی توسط موسی بیدج گرد آوری و برگردان شده است و به زودی توسط انتشارات سرزمین اهـورایی در قطع رقعی منتشر شده و همراه با عاشقانه‌ی جهان این انتشارات روانه‌ی بازار نشر خواهد شد.

پ ن: انتشار عاشقانه‌های محمود درویش با ترجمه موسی بیدج، خبرگزاری ایبنا

[عشق... و شب‌های پاریس در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]

apoliner-sepanlo

عاشقانه‌های گیوم آپولینر به ترجمه محمدعلی سپانلو در راه است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی سرزمین اهـورایی مجید ضرغامی صاحب امتیاز این انتشارات اطلاع داد: « قرار داد کتاب ( عشق... و شب‌های پاریس ) شامل اشعاری عاشقانه‌ از گیوم آپولینر شاعر سرشناس اروپایی به ترجمه محمد علی سپانلو مترجم و شاعر صاحب نام معاصر منعقد شده است و این کتاب هم اکنون در انتظار طی شدن مراحل قانونی برای دریافت مجوز است. » وی در باره این شاعر گفت: « آپولینر زاده‌ی رم و درگذشته‌ی پاریس است. او را از شاعران برجسته اوایل قرن بیستم فرانسه می‌دانند. آپولینر مبتکر شعر کالیگرام است و گفته می‌شود واژه سورئالیسم ابداع او است. دوستی دیرین او با پیکاسو موجب شد او کوبیسم ادبی را به وجود آورده و نوعی تفکرنگاری با کلمات و شعر کانکریت را پایه‌گذاری کرد» او در باره‌ی عاشقانه‌های آپولینر گفت: « این کتاب که با انتخاب و ترجمه‌ی شاعر نام آشنای معاصر محمدعلی سپانلو گرد آوری شده است حدود یکصد صفحه است و شامل برجسته‌ترین اشعار عاشقانه‌ی آپولینر است. نام کتاب ( عشق... و شب‌های پاریس ) عنوانی قراردادی است که برای این مجموعه‌ی عاشقانه انتخاب کرده‌ایم و مترجم مقدمه‌ی جالبی درباره آپولینر و داستان عاشقانه‌هایش برای این کتاب نگاشته است » ضرغامی در پایان اظهار امیدواری کرد که مجوز این کتاب به زودی صادر شود و در کنار سری جدید از مجموعه شعر جهان انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر شود.

عشق... و شب‌های پاریس، عاشقانه‌های گیوم آپولینر از مجموعه عاشقانه‌های جهان انتشارات سرزمین اهـورایی است و به زودی توسط این انتشارات در قطع رقعی منتشر خواهد شد.

پ ن: خبر را در خبرگزاری ایسنا بخوانید.

[دبیرخانه‌ی شاعـران امـروز یاد آور شد]

3

چند نكته:
*مجموعه‌كتاب‌های شاعران‌ امروز با هدف شناسايی و معرفی شاعــران، شعرهای منتشر شده در این برش زمانی در کنار  اشعــار ديده نشده‌ای است كه در پس هياهوی طبيعی شعر امــروز پنهان شده اند.

* برای رسیدن به انتخابی با ضریب خطای کمتر از  اشعاری که با طيف‌های مختلف برای این فراخوان ارسال شده است، به جای يك انتخاب كننده ( مانند ديگر آنتولوژی‌ها ) گروهی از شاعران شناخته‌شده‌ای كه خود درگير ساخت شعر امــروز هستند و تجارب کارشناسی دارند، كار داوری را به عهده گرفته‌اند. اين كار در نوع خود نو و تجربه‌ای متفاوت است.

* هر داور به هر شعر از 1 تا 100 امتیاز می‌دهد و در مجموع بیشترین امتیاز گروهی 500 امتیاز خواهد بود. اشعاری که بیش از نیمی از امتیاز گروهی را از طرف داوران گرامی دریافت کنند به مجلد دوم این کتاب راه پیدا خواهند کرد.

* داوران گروه از انتخاب و نظر يك‌ديگر بي‌اطلاع بوده و پس از تحويل آثار به دبیرخانه انتشارات از طرف شاعران شرکت کننده در این فراخوان، اسامی کلیه شاعران گرامی از روی شعرها برداشته می‌شود و به جای نام شاعران شماره‌ای قراردادی جای نام شاعر خواهد آمد و اشعار به داوران ارسال می‌شوند.. پس از دریافت امتیاز از داوران و مشخص شدن شاعرانی که امتیاز لازم را کسب کرده‌اند با حضور داوران از اسامی شاعرانی که امتیاز ورود به جلد دوم کتاب را دریافت کرده‌اند رونمایی خواهد شد.

* جلد اول کتاب شاعران امروز از همین طریق در پی استقبال شاعران گرامی و با گروه داوری دیگری منتشر شده است. برای رسيدن به تنوع انتخاب اشعار بر اساس نظرات متفاوت، در مجلد‌های ديگر از مجموعه‌ [شاعــــران امـــــــروز] انتشارات سرزمين اهــورايی نیز- گروه داوران تغيير خواهند كرد.پیشنهاد می‌شود برای آشنایی با روش انتخاب و اشعار منتشر شده، مجلد نخست این کتاب را تهیه و مطالعه کنید.

* درپی پیشنهاد و استقبال شاعران پارسی زبان غیر ایرانی از این پروژه و ارسال اشعار از طرف شاعران محترم  کشورهای افغانستان و تاجیکستان و منتشر شدن اشعار امتیاز آورده از این شاعران در مجلد نخست این کتاب، در فراخوان دومین جلد شاعران امروز نیز حضور شاعران پارسی زبان غیر ایرانی بلامانع است.

* از آنجایی که در این فراخوان دریافت شعر فقط از طریق ارسال شاعر و رضایت وی برای شرکت در این فراخوان امکان پذیر است، از شاعران گرامی دعوت می‌کنیم برای ثبت اشعار خود در مجموعه کتب شاعران امروز در این پروژه شرکت کرده و اشعار  نیمایی، سپید و تجارب نو آورانه‌ی خود را برای این فراخوان ارسال کنند و این فراخوان را به اشتراک بگذارند.

* مهلت ارسال اشعار تا 20مهرماه 1392 است. اشعار باید حداکثر در 10 صفحه آ4 در یک فایل وورد تایپ شده و به آدرس ایمیل این فراخوان: این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه‌ها محافظت می شود. برای مشاهده آن نیاز به فعال کردن جاوا اسکریپت دارید. ارسال شوند. این فراخوان شرایط سنی ندارد و شاعران در هر گروه سنی می‌توانند در این فراخوان شرکت کنند. لطفا متن فراخوان را از این آدرس مطالعه کنید.

* از آن‌جايی كه هدف از اجرای اين طرح حركتی فرهنگی و معرفی به دور از هياهو و حاشيه است. از دوستان گرامی درخواست می‌شود نظرات و پيشنهادات خود را به با ذكر نام به پست الكترونيكی ناشر: این آدرس ایمیل در مقابل هرزنامه‌ها محافظت می شود. برای مشاهده آن نیاز به فعال کردن جاوا اسکریپت دارید. ارسال کنند.

صفحه 31 از 38

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی