انتشارات اهورا

[حرف‌های احمد شاملــــو در سرزمین اهورایی برای مخاطبین شعر امروز]


20آی عشق... آی عشق... چهره‌ی آبیت پیدا نیست
#نمایشگاه_کتاب
.

“ نظریه‌ی شعر سپید “ حرف‌های #احمد_شاملو در باره‌ی شعر و شاعری با گردآوری و تدوینِ #هیوا_مسیح  در 302 صفحه کتاب بی‌مانند نشر در نمایشگاه کتاب سی و یکم برای اولین بار در غرفه‌ی  سرزمین اهورایی عرضه خواهد شد.
وقتی سال‌های  1318-1334 نیمایوشیج نامه‌هایی با عنوان «حرف‌های همسایه» می‌نوشت، تا به قول خودش مقدمه‌ای باشد بر شعر نیمایی، هیچ‌کس فکر نمی‌کرد، روزهایی این نامه‌ها منتشر و کتاب بالینی بسیاری از شاعران جوان بعد از او شود.
... احمد شاملو، پس از نیما، مهمترین شاعر و دومین پدر شعر امروز فارسی است که راهی تازه در کنار شعر نیما پیش روی ما نهاد، راما هرگز مولفه‌های شعر سپید را ننوشت. این کتاب اگر نه همه‌ی حرف‌های شاملو در باره‌ی شعر سپید، شعر و شاعری، بلکه بخش عظیمی از حرف‌های اوست که از میان مجلات دهه‌ی چهل به این سو، همچون «خوشه»، «کتاب‌جمعه»... و از میان دیگر منابع گردآوری، تصحیح و تدوین موضوعی شده است.
کتاب حاضر بسیاری از سایه‌های دنیای شعر شاملو، شعر سپید، و دنیای شعر و شاعر را در نسبت با جامعه، انسان و جهان، برای ما و آیندگان روشن خواهد کرد.
باشد که این کتاب نیز در کنار حرف‌های همسایه «نیما یوشیج» کتاب بالینی بسیاری از شاعران جوان امروز و فردا شود.


@ahoorapress #نمایشگاه_کتاب_تهران  #انتشارات_سرزمین_اهورایی  
با کتابی از احمد شاملو بامداد شعر معاصر  با عنوان فرعی حرف‌هایی در باره‌ی شعر و شاعری در نمایشگاه کتاب تهران حضور دارد.  کتاب ارزشمند
" نظریه‌ی شعر سپید"  با گردآوی و تدوین هیوا مسیح منتشر شده است.

 

شبستان راهرو 18 غرفه 4

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی