انتشارات اهورا

[ مجموعه شعری جدید از آفاقِ شوهانی]

16[سیب آوردم... سیبِ سرخِ خورشیـد]
#نمایشگاه_کتاب

“ نقطه‌ای بر سر دال “ جدیدترین مجموعه شعر #آفاقـشوهانی در نمایشگاه کتاب سی و یکم برای اولین بار در غرفه‌ی انتشارات عرضه خواهد شد.
از شعرهای کتاب:
من دلم می‌خواهد هر چه دلم می‌خواهد را بنویسم این‌جاست که زن پنجره را باز کرد و داد زد امروز اول دی ماه است من راز گل‌ها را می‌دانم  و چون هوا موهایش را درمی‌نوردید و تا نیم‌تنه می‌رفت تا برای همیشه برود او را کنار پنجره می‌کشم پیشانی تب‌آلودم را بر پیشانی‌اش می‌گذارم و می‌گویم: فروغ! حوا سرد است
او این را می‌دانست دیگر سراغ مرد نرفت
گفت: از من چه می‌خواهی؟
گفتم: من
خندید، پیش و پس را کنار زد و من را بر خود فشرد و فشرد
بعد من بودم و چند پرنده که شب‌ام را نوک می‌زدند و می‌گفتند: آن کلاغی که پرید از فراز سر ما و فرو رفت در اندیشه‌ی ابری ولگرد خبر ما را با خود خواهد برد به شهر


@ahoorapress #نمایشگاه_کتاب_تهران  #انتشارات_سرزمین_اهورایی در سی‌ویکمین
نمایشگاه کتاب تهران با مجموعه شعر آفاق شوهانی با عنوان
" نقطه‌ای بر سرِ دال" در انتظار شما است.

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی