انتشارات اهورا

[من یک دوزیستمِ ِعلی صالحی در نمایشگاه بیست و هفتم کتاب]

من یک دوزیستمn1

شعرهای کوتاه علی صالحی بافقی

در غرفه‌ی انتشارات سرزمین اهـورایی

بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران

راهرو 19 شبستان - 10 تا 20 اردیبهشت 1393

 

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی