انتشارات اهورا

برنامه تئاتر

 

[ تئاتر های در حال اجرا ] :

 

نام تئاتر: آسایشگاه
کارگردان : محمد حسین زیگ ساری
محل و زمان اجرا :  تماشاخانه پالیز  /  تا 3 تیر ماه / ساعت 21
آدرس و تلفن : کریم خان، خیابان عضدی، خیابان سپند، پلاک 69 / 86037510

نام تئاتر: آرامش زنی است که شوهر دارد  
کارگردان : امیر حسین اسانی
محل و زمان اجرا : تماشاخانه پالیز / تا 4 تیر  ماه / ساعت 19    
آدرس و تلفن : خیابان کریم خان، خیابان عضدی، خیابان سپند، پلاک69 / 86037510

نام تئاتر:  ماجرای مترانپاژ
کارگردان : محمد حسن معجونی
محل و زمان اجرا : تماشاخانه پالیز / تا 18 تیر ماه  / ساعت 19    
آدرس و تلفن : خیابان کریم خان، خیابان عضدی، خیابان سپند، پلاک69 / 86037510

نام تئاتر: پاره های ساده   
کارگردان : علی هاشمی
محل و زمان اجرا : تاتر باران  / تا 2 تیر ماه / ساعت 21          
آدرس و تلفن : خیابان فلسطین، پایین تر از انقلاب، پلاک 292 / 66176825

نام تئاتر: دن کیشوت
کارگردان : صحرا رمضانیان
محل و زمان اجرا : تاتر باران  / تا 11 تیر ماه / ساعت 17         
آدرس و تلفن : خیابان فلسطین، پایین تر از انقلاب، پلاک 292 / 66176825

نام تئاتر: سماعی زاده
کارگردان : رضا بهاروند
محل و زمان اجرا : تاتر باران  / تا 4 تیر ماه / ساعت 19
آدرس و تلفن : خیابان فلسطین، پایین تر از انقلاب، پلاک 292 / 66176825

نام تئاتر: سه خواهر
کارگردان : محمد حسن معجونی
محل و زمان اجرا : تماشاخانه پالیز / تا 16 تیر ماه / ساعت 21:30            
آدرس و تلفن : خیابان کریم خان، خیابان عضدی، خیابان سپند، پلاک69 / 86037510

نام تئاتر: جنون در 4:48
کارگردان : علیرضا گرگانی
محل و زمان اجرا : اداره تاتر / تا 7 تیر ماه / ساعت 19          
آدرس و تلفن : میدان فردوسی، خیابان موسوی، کوچه محمد آقا / 88594282

نام تئاتر: ترانه ای برای تو
کارگردان : امین ابراهیمی
محل و زمان اجرا : تاتر شهر / تا 2 تیر ماه / ساعت 19:30   
آدرس و تلفن : تقاطع انقلاب و ولیعصر / 66419850

نام تئاتر: آقای شادی
کارگردان : سورنا زاهدی
محل و زمان اجرا : تماشاخانه فانوس /  تا 5 تیر ماه / ساعت 21           
آدرس و تلفن : میدان هفت تیر، جنب مجتمع یاس، کوچه آذری، شماره 25 / 88319270

نام تئاتر: اتاق
کارگردان : فاطمه علی حسینی
محل و زمان اجرا : تاتر شهر /  تا 2 تیر  ماه / ساعت 21:15              
آدرس و تلفن : تقاطع انقالب و ولیعصر / 66460592

نام تئاتر: به طرز غریبی
کارگردان : مهران نانل
محل و زمان اجرا : پردیس تاتر شهرزاد /   تا 16 تیرماه / ساعت 21:15            
آدرس و تلفن : نوفل لوشاتو، تقاطع خیابان رازی

نام تئاتر: شاخه نبات
کارگردان : مهدی شمسایی
محل و زمان اجرا : تالار وحدت /  تا 29 تیر  ماه / ساعت 21:30                 
آدرس و تلفن : خیابان حافظ، خیابان شهریار / 66731419

نام تئاتر: شنیدن
کارگردان : امیررضا کوهستانی
محل و زمان اجرا : تاتر مستقل  / تا 9 تیر ماه / ساعت 21             
آدرس و تلفن : ضلع شرقی چهارراه ولیعصر، خیابان رازی، نبش کوچه زند وکیل، پلاک 50 / 66979735

نام تئاتر: وقایع اتفاقیه
کارگردان : میرم جلیلی
محل و زمان اجرا : تماشاخانه جمشید مشایخی  / تا 19 تیر  ماه / ساعت 21:30
آدرس و تلفن : خیابان انقلاب، ضلع شمال غرب چهارراه ولیعصر، پلاک 1478 / 66979468 

نام تئاتر: همشهری
کارگردان : مازیار ملکی
محل و زمان اجرا : تالار مولوی  / تا 20 تیر  ماه / ساعت 18
آدرس و تلفن : انقلاب، خیابان 16 آذر، شماره 16، جنب کلینیک دانشگاه / 66419850

نام تئاتر: بن بست 
کارگردان : علیرضا مهران
محل و زمان اجرا : تماشاخانه سرو  / 7 تیر  ماه / ساعت 21:30
آدرس و تلفن : میدان فلسطین، خابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک542 / 66404131

نام تئاتر: پالت
کارگردان : محمد حاتمی
محل و زمان اجرا : ایرانشهر /  تا 27 تیر ماه / ساعت 21:15   
آدرس و تلفن : طالقانی، خیابان موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر / 88814115

نام تئاتر: اعتراف
کارگردان : شهاب حسینی
محل و زمان اجرا : تاتر شهر/  تا 31 مرداد  ماه / ساعت 21  
آدرس و تلفن : تقاطع انقلاب و ولیعصر / 66419850

نام تئاتر: آندورا
کارگردان : افشین زمانی
محل و زمان اجرا : خانه هنرمندان /  تا 15 تیر ماه / ساعت 20:30    
آدرس و تلفن : طالقانی، خیابان موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر / 88814115

نام تئاتر: آناکارنینا
کارگردان : آرش عباسی
محل و زمان اجرا : ایرانشهر  /  تا 27 تیر ماه / ساعت 19:30   
آدرس و تلفن : طالقانی، خیابان موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر / 88814115

نام تئاتر: بهمن کوچیک
کارگردان : مهران نانل
محل و زمان اجرا : پردیس تاتر شهرزاد  /  4 تیر ماه  تا 4 مرداد ماه / ساعت 21:15
آدرس و تلفن : خیابان نوفل لوشاتو، تقاطع خیابان رازی

نام تئاتر: بوف نه چندان کور
کارگردان : محمد علی سجادی
محل و زمان اجرا : ایرانشهر /  تا 30 تیر ماه / ساعت 19   
آدرس و تلفن : طالقانی، خیابان موسوی شمالی، ضلع جنوبی باغ هنر / 88814115

نام تئاتر: بنگاه تاترال
کارگردان : هادی مرزبان
محل و زمان اجرا : تماشاخانه سنگلج  /   5 تیر ماه تا 5 مرداد  ماه / ساعت 20  
آدرس و تلفن : پایین تر از میدان حسن آباد، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت / 55630871

نام تئاتر: کارنامه بیدخش
کارگردان : آرش اشداد
محل و زمان اجرا : تاتر پایتخت /  تا 2تیر ماه / ساعت 17:30
آدرس و تلفن : میدان فلسطین، خابان طالقانی، بین خیابان سرپرست و فریمان، پلاک542 / 66404131

نام تئاتر: o+
کارگردان : علی موسویان
محل و زمان اجرا : حوزه هنری  / 5  تیر ماه / ساعت 19 
آدرس و تلفن : تقاطع خیابان سمیه و حافظ / 84172068

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل: