انتشارات اهورا

اخبار نشر کتاب

1 [سوترای‌آفتابگردان، آلن‌گینزبرگ در غرفه‌ی انتشارات سرزمین اهورایی رونمایی می‌شود]
2 [نمایشنامه‌ی دوزخ از ژان‌پل‌ساتر در تاره‌های نشر سرزمین اهورایی]
3 [مارک سیمن برای اولین بار با نمایشنامه به نمایشگاه کتاب آمد]
4 [حرف‌های احمد شاملــــو در سرزمین اهورایی برای مخاطبین شعر امروز]
5 [آن سکستون با دومین چاپ عاشقانه‌ها در نمایشگاه کتاب]
6 [مهدی اخوان لنگرودی با نسخه‌ی انگلیسی "ویونا" در خارج از مرزها]
7 [ مجموعه شعری جدید از آفاقِ شوهانی]
8 [تبِ103درجه‌ی سیلویا‌ پلات در سرزمین اهورایی]
9 [رمانی دیگر از نویسنده ی ایتالیایی خالق "اولگا" در نمایشگاه کتاب]
10 [گذشتن از آهو، مجموعه شعر فرناز فرازمند]
11 [عزیز نسین در سرزمین اهورایی، ایستگاه عشق]
12 [چاپ چهارم اشعار عاشقانه‌ سرای بی‌همتای عرب]
13 [آنتیـا‌هیس، بومیان‌استرالیـا و شکوفه‌کاوانی در سرزمین اهورایی]
14 [گزیده شعرهای شمس لنگرودی در صدر جدول فروش هفته بازار نشر]
15 [چهار سوار مکاشفه به سرزمین اهورایی رسیدند]
16 [عاشقانه‌های بی‌نظیرِ آتیلا ایلهان در نمایشگاه کتابِ سی‌ام]
17 [عاشقانه‌های فیلسوف ِ شاعر در سرزمین اهورایی]
18 [چاپ دوم عاشقانه‌های شیرکو بی‌کس در نمایشگاه کتاب]
19 [برگزیده‌ی شعرهای شمس لنگرودی در نمایشگاه کتاب رونمایی می‌شود]
20 [عاشقانه‌های ایرانی، پرفروشِ نمایشگاه گذشته: در نمایشگاه سی‌ام ... نیــز]
21 [نزار قبانی با چاپ چهارم در نمایشگاه کتاب سی‌ام]
22 [اورهان‌ولی با عاشقانه‌ها در سرزمین اهورایی ]
23 [ایران، سرای جاویدان - نفیس و پرفروش مهمانِ ویژه‌ی‌سرزمین‌اهورایی در نمایشگاه کتاب]
24 [رمان جدیدی از دانیل کلمان در نمایشگاه کتاب تهران]
25 [مهدی‌ اخوان‌ لنگرودی با رمان ویونا به سرزمین اهورایی بازگشت]
26 [کتاب و سی‌دی تصویری مستند زندگی و آثار علی باباچاهی در نمایشگاه سی‌ام]
27 [ویسواوا شیمبورسکــا با کتابی جدید در نمایشگاه سی‌ام]
28 [رمانی‌ازیوهان‌بویـر،باترجمه‌ی‌قاسم‌صنعـوی‌در‌سر‌زمین‌اهورایی‌ونمایشگاه‌سی‌ام]
29 [‌اشعار‌ی‌از‌دیانا‌باربـو،شاعررومانیایی‌برای‌اولین‌باردر‌ایران‌ونمایشگاه‌کتاب‌سی‌ام]
30 [فدریکوگارسیالورکا‌با‌آوازها‌وزنگ‌ها‌به‌نمایشگاه‌کتاب‌می‌آید]
31 [اشعاری برای بومیان استرالیا در سرزمین اهورایی]
32 [شعرهای‌زهرابختیاری‌نژاد‌به‌کتاب‌های‌شعر‌بامدادِسرزمین‌اهورایی‌پیوست]
33 [مجموعه‌شعر‌رُِِزفضلی‌درکتاب‌های‌شعربامداد‌ِسرزمین‌اهورایی]
34 [چاپ پنجم کتاب ایران سرزمین اهورایی در بازار نشر]
35 [عاشقانه‌های‌شاعرِنقاش‌‌اروپایی‌درسرزمین‌اهورایی]
36 [جزیره‌نشـینِ‌کتاب‌های‌شعر‌بامــــداد‌‌دربازارنشر]
37 [روزه‌ی‌سکوت‌‌سهیل‌نصرتی‌درکتاب‌های‌شعربامداد‌ِسرزمین‌اهورایی]
38 [الهام حیدری با دومین مجموعه از کتاب‌های شعر بامداد در سرزمین اهورایی]
39 [ابراهیم عادل با اولین مجموعه از کتاب‌های شعر بامداد در سرزمین اهورایی]
40 [کتاب‌شناسی‌ادبیات‌استان‌بوشهر‌منتشر‌شد]
41 [ وطن در سرزمین اهورایی ]
42 [آخرین شعرهای عاشقانه‌ی پُل الوار در سرزمین اهورایی]
43 [سرزمین‌اهـورایی به چاپ پنجم رسید]
44 [عاشقانه‌های پل الوار در سرزمین اهورایی منتشر می‌شود]
45 [عاشقانه‌های ایرانی شاعران معاصر]
46 [برای اولین بار در ایران اولگا از ایتالیا به نمایشگاه کتاب تهران می‌آید]
47 [احمدرضا احمدی با شعرهای عاشقانه در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران]
48 [ نویسندگان روز جهان و داستان‌هایی در سرزمین اهورایی]
49 [برای اولین بار برگزیده شعر دهه‌ی هفتاد در نمایشگاه کتاب عرضه می‌شود]
50 [ برای نخستین بار در ایران: مجموعه شعری از درک والکات در نمایشگاه کتاب]
51 [شعرهای واکوفسکی برای اولین بار در ایران منتشر شد و به نمایشگاه کتاب آمد]
52 [محمدعلی سپانلو با بیمارستان کافکا به نمایشگاه کتاب می‌آید]
53 [بهزاد خواجات با میخ‌بازی برای مرتاضان در نمایشگاه کتاب]
54 [هیاکل، مجموعه شعر جدید محمد آزرم در نمایشگاه کتاب بیست و نهم]
55 [مشت‌های گره‌کرده‌ی درک والکات در سرزمین اهورایی منتشر شد]
56 [شعر دهه‌ی هفتـــــــــــــاد منتشر شد]
57 [چاپ سوم کتاب عاشقانه‌های اریش فرید منتشر شد]
58 [مشت‌های گره کرده‌ی برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در سرزمین اهـورایی ]
59 [عاشقانه‌های فریدریش نیچه در سرزمین اهورایی منتشر شد]
60 [آدمک، مترسک و عاشق/عاشقانه‌های هالینا پوشفیا توفسکا به چاپ دوم رسید]
61 [مجموعه داستانی از نویسندگان روز جهان در سرزمین اهورایی]
62 [عاشقانه‌های فریدریش نیچه به زودی در شعر جهان سرزمین اهـورایی]
63 [خاطرت پیشکسوت سینمای فارسی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
64 [بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران: آخرین کتاب علی‌باباچاهی در سرزمین اهـورایی ]
65 [عاشقانه‌های شاعر آزادی‌خواه شرقی و برنده‌ی جایزه‌ی نوبل در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
66 [کتابی از شاعران مطرح انگلیسی زبان در نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران]
67 [ کتاب شاعر اسارت و عشق در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران ]
68 [بعد از شصت سال جیغ بنفش ایرانی در نمایشگاه کتاب بیست و هشتم طنین انداز می‌شود]
69 [اشعار بانوان شاعر ایتالیا در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
70 [عاشقانه‌های محبوب‌ترین شاعر معاصر لهستـان در نمایشگاه بیست و هشتم کتاب تهران]
71 [ کتابی از شاعر برنده‌ی جایزه‌ی نوبل با فروش بیش از دومیلیون نسخه در اسپانیا، در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می‌شود]
72 [اشعار شاعر گریخته از اردوگاه نازی در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
73 [عاشقانه‌های برنده‌ی جوایز بوکر و آرتور سی‌کلارک کانادا در بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
74 [مجموعه شعرهای شاعر آمریکاییِ پیشگام مکتب اعتراف در نمایشگاه کتاب بیست‌وهشتم، تهران]
75 [عاشقانه‌های شاعر پیشگام در شعر مدرن نروژ در نمایشگاه کتاب بیست و هشتم تهران]
76 [کتاب شاعر معترض به جنگ و رئیس آکادمی شاعران آمریکا در بیست و هشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
77 [شاعری از تبار سرخپوستان آمریکا در بیست‌وهشتمین نمایشگاه کتاب تهران]
78 [چاپ جدید کتاب "ایران سرای جاویدان" وارد بازار نشر شد]
79 [عاشقانه‌های آدونــیس به چاپ دوم رسید]
80 [عاشقانه‌های یدالله رویایی در انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
81 [ عاشقانه‌های احمدرضا احمدی توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
82 [شعرهای جوی هارجو از سرزمین سرخ‌پوستان تا سرزمین اهـورایی]
83 [عاشقانه‌های هالینا پوشفیا توفسکا در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
84 [یک سبد سیب حوَا در سرزمین اهـورایی]
85 [عشق و چشمان بازِ رویا، عاشقانه‌های رزه‌آوسلنـدر منتشر شد]
86 [عاشقانه‌های مارگرت اتوود در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
87 [ چاپ بیست و هشتم از اثر منحصر به فرد «تمامی آن‌چه که مردان در باب زنان می‌دانندِ» با ترجمه‌ی محمد صالح‌علا در سرزمین اهورایی منتشر شد]
88 [سرزمین اهـورایی عاشقانه‌های آن سکستـون را به مجموعه‌ی شعر جهان خود افزود]
89 [عشق با گامهای مینور در سرزمین اهـورایی وارد بازار نشر شد]
90 [عاشقانه‌های آدرین ریچ در سرزمین اهـورایی منتشر شد]
91 [عاشقانه‌های پابلو نرودا منتشر شد]
92 [عاشقانه‌های آدونیـس آماده‌ی چاپ دوم می‌شود]
93 [شعرهای جوی‌هارجو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
94 [عاشقانه‌های رُزه آوسلنـدر در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
95 [آن سکستون در مجموعه‌ی عاشقانه‌های سرزمین اهـورایی]
96 [سینمای ایران با خاطرات و عکس‌های مهدی رییس فیروز در مسیر انتشار]
97 [عاشقانه‌های آریلد نیکوئیست منتشر می‌شود]
98 [عاشقانه‌های آدرین ریچ منتشر می‌شود]
99 [ جیغ بنفش ایرانی در سرزمین اهـورایی]
100 [عاشقانه‌های پابلو نرودا منتشر می‌شود]
101 [ترانه‌ی بولوارمیرداماد منتخب اشعار م‌-‌ع.سپانلو در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
102 [هفتاد گل زرد، علی باباچاهی در بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران]
103 [عاشقانه‌های شیرکو بی‌کس در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
104 [پاییز در بزرگ‌راه ِ محمدعلی سپانلو در بیست و هفتمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران]
105 [نگرانت‌ می‌شم، ترانه‌های میثم یوسفی در نمایشگاه بیست‌و‌هفتم]
106 [بازندده‌ی خوشحال ِمیثم یوسفی در نمایشگاه کتاب بیست و هفتم]
107 [طاء - مجموعه اشعار سمیه طوسی در نمایشگاه بیست‌و‌هفتم کتاب تهران]
108 [من یک دوزیستمِ ِعلی صالحی در نمایشگاه بیست و هفتم کتاب]
109 [شما که سواد داری، لیسانس داری، روزنامه‌خونی!...]
110 [برگزیده‌ای متفاوت از اشعار شمس لنگرودی در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
111 [برگزیده اشعار رضا براهنی در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
112 [عاشقانه‌های ژاک پره‌ور منتشر شد]
113 [عشق... و شب‌های پاریس از گیوم آپولینر با ترجمه محمد علی سپانلو منتشر شد]
114 [عاشقانه‌های لنگستون هیوز منتشر شد]
115 [عاشقانه‌های فدریکو گارسیا لورکا منتشر شد]
116 [عاشقانه‌های محمود درویش منتشر شد]
117 [چاپ دوم عاشقانه‌های غاده‌السمان منتشر شد]
118 [چاپ سوم عاشقانه‌های نزارقبانی منتشر شد]
119 [چاپ سوم عاشقانه‌های ریچارد براتیگان منتشر شد]
120 [باشاعـــــــــــــــــران‌امــــــــــــــــــــــروز]
121 [چاپ سوم عاشقانه‌های نـزار قبانی در راه است]
122 [عاشق شدن در ساعت بیست و پنج منتشر می‌شود]
123 [ ترانه بلوار میرداماد، منتخب اشعار محمدعلی سپانلو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
124 [علی باباچاهی با هفتاد گل زرد در سرزمین اهـورایی]
125 [پرفروش‌های سرزمین اهـورایی، مهرماه92]
126 [پاییز در بزرگراه مجموعه شعر محمدعلی سپانلو در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
127 [ ریتا... عشق و یاسمن توسط انتشارات سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
128 [عشق... و شب‌های پاریس در سرزمین اهـورایی منتشر می‌شود]
129 [عاشقانه‌های فدریکو گارسیا لورکا منتشر می‌شود]
130 [عاشقانه‌های ژاک پـره‌ور منتشر می‌شود]
131 [دریافت مجوز چاپ دو مجموعه شعر و ترانه از میثم یوسفی]
132 [عاشقانه‌های لنگستون هیـوز منتشر می‌شود]
133 [سری جدید عاشقانه‌های جهان در راه است]
134 [پخش تازه‌های نشر و تجدید چاپ‌های سرزمین اهـورایی]
135 [پرفروش‌های سرزمین اهـورایی در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
136 [عاشقانه‌های آدونیـس در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
137 [سخن ِ رمز ِ دهان، کتابی در تئوری و نقد شعر در نمایشگاه کتاب بیست و ششم]
138 [ورای‌زنی که شاید...اشعار کوتاه بنفشه حجازی در نمایشگاه کتاب]
139 [پرفروش‌ترین‌هادرسرزمین‌اهــورایی]
140 [شاعران امروز منتشر شد]
141 [با این همه عاشقت بوده‌ام، عاشقانه‌های غاده‌السمان منتشر شد]
142 [تنهایی، جدایی و هدهدها منتشر شد]
143 [فقط‌ تورادوست‌دارم، اشعار عاشقانه‌ی‌اریش‌فریدمنتشرشد]
144 [عشق‌باپاهای‌چوبین:عاشقانه‌های‌گونترگراس‌منتشر‌شد]
145 [عاشقانه‌های‌نزارقبانی‌‌با‌عنوان‌ازمن‌نپرس‌چرا‌دوستت‌دارم‌منتشرشد]
146 [درعشق‌باران‌می‌بارد، اشعارعاشقانه‌ی‌ریچاردبراتیگان‌منتشرشد]
147 [چهارمین چاپ از کتاب نفیس ایران، سرزمین‌اهـورایی منتشر شد]
148 [شاعران‌امــروز‌،منتشر‌مي‌شود]
149 [يك سوژه و يكصد نگاه به زودي منتشر مي‌شود]
150 [آثار ممتازِ انتشارات سرزمين اهـورايي در جمع بهترين‌هاي جشنواره‌ي يازدهم چاپ]
151 [عاشقانه‌هاي ريچارد براتيگان منتشر مي‌شود]
152 [كتاب سينماي ايران منتشر شد]
153 [منتخب اشعار نيما يوشيج منتشر شد]
154 [جلد نخست شاعران امـروز، در انتظار طي شدن مراحل قانوني]
155 [ارسال شاد باش‌هاي‌ نــوروزي با صدها مدل كارت پستال اهـورا]
156 [تقويم‌هاي ‌نوروزي‌ اهـورا ‌وارد بازار ‌نشر‌ شدند]
157 تقويم ‌[شاعران‌معاصـر]‌ اهـورا‌ منتشر شد:
158 دريافت‌مجوز چاپ كتاب [سينماي‌ايران: امـروز، ديـروز]
159 «اصفهان‌ميراث‌اهـورايي»، دركتاب‌فروشي‌ها
160 اهداء لوح تقدير به‌ترين اثر چاپي به [انتشارات سرزمين اهـورايي]
161 « اسم‌اين‌كتاب‌سلطنت‌اردي‌بهشت‌نيست » در كتاب‌فروشي‌ها
162 مجموعه‌شعر «آي‌باكلاه» وارد بازار نشر شد
163 « تخت‌جمشيد‌پايتخت‌اهـورايي » آماده‌ي چاپ دوم مي‌شود.
164 [ ايران سرزمين اهـورايي ] آماده‌ي چاپ چهارم مي‌شود.
165 [ايران سراي جاويدان]، جامع‌ترين كتاب ايرانشناسي « نقل از پرس‌تي‌وي‌ »

خبرنامه اهورا

نام:

ایمیل:


گالری تصاویر اهورا کارت

پاتوق‌های فرهنگی